Màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Sistemes d'Informació

Pràctiques curriculars

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

El Pràcticum consisteix en un període d’immersió de l’estudiant en un entorn professional que li ha de permetre aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs en un context determinat, col·laborar amb altres professionals i avançar en la consolidació de la seva orientació professional. Es regula amb la normativa de pràctiques externes de la UB i les especificacions de la Facultat.

L’assignatura té 10 crèdits i es troba ubicada en el segon semestre de curs, de febrer a juny, simultàniament amb el Treball de Fi de Màster.

L’assignatura compta amb una professora coordinadora de pràctiques, Concepcion Rodríguez ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ), que s’ocupa de les qüestions relacionades amb l’oferta i l’assignació  de centres així com el seguiment dels processos necessaris per al desenvolupament de l’assignatura. L’assignatura compta també amb un equip de professors tutors que fan el seguiment i l’avaluació dels alumnes.

A continuació se’n donen unes indicacions bàsiques; per a informació més detallada consulteu els documents de l’assignatura al campus virtual.

 

Quins són els requisits per matricular el Pràcticum?

Per a matricular les pràctiques cal haver aprovat les assignatures obligatòries del Màster.

 

Quin és el calendari del Pràcticum?

L’organització del Pràcticum es duu a terme durant el semestre anterior a la realització de l’estada en pràctiques. És llavors quan se selecciona el centre on l’estudiant  farà l’estada de pràctiques. S’amplia la informació a Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?

 

Quines activitats es fan a l’assignatura?

L’activitat principal és l’estada de pràctiques en un entorn laboral durant 200 hores, al llarg dels mesos de febrer a juny, en funció de la disponibilitat horària de cada centre i estudiant.
Aquest treball continuat de l’estudiant al centre de pràctiques es combina amb els seminari de grup a la facultat i les activitats dirigides pels tutors acadèmics dels grups de pràctiques.

 

En quins centres es pot fer l’estada de pràctiques?

L’estada de pràctiques es pot fer en un ampli ventall de centres: arxius i biblioteques d’entitats diverses, biblioteques públiques, universitàries i de recerca, etc.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres que s’ofereixen a l’assignatura. Aquests centres acorden amb l’equip de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes, i aquest acord es formalitza amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta llista nous centres proposats per l’estudiant, sempre i quan la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder proposar al centre un programa de pràctiques i per poder formalitzar els convenis. Per això, l’estudiant pot proposar al coordinador de pràctiques nous centres de pràctiques, però sempre amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.

 

Com funciona la tria i l’assignació del centre de pràctiques?

L’equip de pràctiques, format per la coordinadora de pràctiques i els professors tutors de pràctiques, assignen el centre a cada estudiant d’acord amb les preferències, coneixements, interessos i orientació professional  que aquest hagi manifestat i l’oferta existent.

Un cop assignat, es comunica a l’alumne i també al centre. Un cop rebuda la confirmació d’acollida dels estudiants per part dels centres es fa pública la llista.

 

Quines responsabilitats té l’estudiant?

L’estudiant ha de realitzar 200 hores al centre de pràctiques i ha de participar en les activitats proposades pel tutor: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que porti a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar –juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat – un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients i/o usuaris.

 

Com s'avalua el Pràcticum?

En l’avaluació del Pràcticum intervenen el tutor del centre i el tutor acadèmic del grup de pràctiques.

El tutor del centre avalua les actituds i les tasques realitzades per l’estudiant durant l’estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats i els seminaris de grup.

 

Quins són els requisits per obtenir dispensa de l’estada al centre de pràctiques?

Els estudiants que disposin d’un mínim de nou mesos d’experiència laboral en gestió i direcció d’unitats d’informació, preferentment en una mateixa unitat d’informació o empresa i durant el període de dos anys previs al moment de formalitzar la matrícula de l’assignatura de pràctiques, poden sol·licitar ser eximits de les 200 hores d’estada al centre. La dispensa es pot concedir total o parcial.

Per obtenir la dispensa cal presentar una instància a Secretaria adreçada al Degà de la Facultat on s’acrediti l’experiència en tasques diverses i en un entorn professional homologable als centres de pràctiques oferts pel màster. L’experiència adquirida en pràctiques externes realitzades amb convenis de cooperació educativa queda, en principi, exclosa de la dispensa. Si en un cas particular es troba justificat, la comissió de pràctiques del màster pot decidir l’exempció d’aquestes hores.

Els estudiants que obtinguin dispensa de l'estada han de participar en els seminaris i altres activitats programades en el seu grup de pràctiques pel tutor acadèmic, i realitzar els treballs especificats en el Pla d’avaluació de l’assignatura.

 

Què cal fer per sol·licitar dispensa de l’estada al centre de pràctiques?

Cal adreçar una sol·licitud al deganat de la Facultat i acreditar els requisits de la dispensa amb la documentació següent:

  • Currículum professional de l’estudiant amb especial esment de les responsabilitats i tasques de gestió i direcció.
  • Informe del responsable del centre amb la certificació del càrrec i de les tasques realitzades.
  • Justificació del motiu de la dispensa

L’equip de pràctiques format per la coordinadora i els professors tutors de pràctiques resoldrà la concessió de les dispenses.

Es recomana als alumnes interessats que es posin en contacte amb la coordinadora de pràctiques (Concepcion Rodríguez Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) per tal d’exposar-ne els casos, abans de fer el tràmit de la sol·licitud.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació