II Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres: tu tries llibre o pel·li

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació convoca per segon any consecutiu el Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres. Aquest concurs té l'objectiu de promoure l’ús del català en textos que ens acostin a la visió que des del món del cinema i la literatura es té dels arxius, les biblioteques, els centres de documentació i, en general, de tot allò relacionat amb la gestió, el tractament i la difusió de la informació.

Hi poden participar, en categories diferenciades, alumnes matriculats en qualsevol ensenyament de la UB, alumnes de batxillerat o CFGS i alumnes de la Universitat de l'Experiència. El termini de presentació d'escrits acabarà l'11 d'abril del 2011.

La informació i la documentació en el món literari i cinematogràfic

Edició 2011

Presentació. La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació convoca aquest concurs per promoure l’ús del català en textos que ens acostin a la visió que des del món del cinema i la literatura es té dels arxius, les biblioteques, els centres de documentació i, en general, de tot allò relacionat amb la gestió, el tractament i la difusió de la informació.

Categories.

A) Alumnat matriculat en qualsevol ensenyament de la UB.

B) Alumnat matriculat al batxillerat, cicles formatius de grau superior o titulacions equivalents d’educació secundària postobligatòria de qualsevol país.

C) Alumnat matriculat a la Universitat de l’Experiència de la UB.

Característiques. Les ressenyes han de tenir una extensió d’entre 400 i 800 paraules; han de ser originals i inèdites, i escrites en català. Les obres ressenyades poden ser pel·lícules o llibres ambientats o relacionats d’alguna manera amb l’àmbit de les biblioteques, els arxius, la informació i la documentació.

Procediment. Cal presentar tres còpies impreses de la ressenya, signades amb un pseudònim. Les dades personals de l’autor (nom i cognoms, estudis que cursa i centre on està matriculat, correu electrònic, i en el cas de la UB el NIUB) s’han d’adjuntar en un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior. Les tres còpies s’han de fer arribar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (C/ Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona).

Termini de presentació. El termini acaba l’11 d’abril de 2011, a les 19 h.

Jurat. El jurat serà constituït per un membre del professorat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, un altre de la Facultat de Filologia, un membre de la CDL i el becari o becària de la CDL.

La decisió del jurat serà inapel·lable. Si ho considera convenient, el premi pot quedar desert.

Premi. El premi consisteix en un val per a material de llibreria per valor de 100 euros per a cada categoria. En cas que es concedeixi un accèssit, aquest tindrà un premi de 75 euros. La CDL pot decidir la publicació de les ressenyes guanyadores al web de la Facultat, és per això que els participants pel sol fet de participar cedeixen lliurement la seva ressenya per a aquest possible ús.

Veredicte i atorgament. El premi s’atorgarà la segona quinzena del mes d’abril de 2010, durant els actes organitzats per la Comissió de Dinamització Lingüística en motiu de la diada de Sant Jordi a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. La participació en aquest certamen implica l’acceptació d’aquestes bases.

Per al vostre coneixement us informem que la Biblioteca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació disposa d’una col·lecció de literatura de ficció que fa referència al món de les biblioteques i als arxius  (classificació: 85).

Per a més informació, truqueu a la secretaria de la Facultat: 93 403 5770.

 

Nota: correcció d'errrades materials i addenda d'aspectes legals realitzada el 3 de gener de 2011.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació