Comissió de Dinamització Lingüística

La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) forma part de la xarxa de comissions que els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona han constituït en les diferents facultats i escoles universitàries. El principal objectiu de la Comissió és fomentar l'ús de la llengua catalana en la recerca, la docència, l'administració i els serveis.

Composició

La Comissió està integrada per:

Anna Rubió (presidenta)
Amadeu Pons (representant del professorat)
Representant del PAS (vacant)
Representant de l'alumnat (vacant)
Carme Armengol (becària CDL)

Àmbits d'actuació

  • Obtenció de dades sociolingüístiques, detecció de necessitats lingüístiques i proposta d'actuacions de normalització
  • Difusió d'informació sobre propostes i serveis de normalització lingüística: productes, oferta de formació, serveis tècnics, Pla de dinamització, etc.
  • Organització d'actuacions d'animació lingüística
  • Participació i col·laboració en activitats culturals i de dinamització cultural (exposicions vitrines primera planta)
  • Organització de la Taula d'intercanvi de llibres i d'altres activitats centrades en el Dia de Sant Jordi
  • Organització del Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres, que té l'objectiu de promoure l’ús del català en textos que ens acostin a la visió que des del món del cinema i la literatura es té dels arxius, les biblioteques i els centres de documentació. Enllaç a la ressenya premiada en l'edició de 2011 .

Novetats dels Serveis Lingüístics de la UB

Selecció feta des de la CDL de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació:

Nou servei de consultes lingüístiques i terminològiques. El mes d'octubre passat es va posar en marxa el nou servei de consultes lingüístiques i terminològiques de la UB. La novetat principal que presenta respecte de l'anterior és la possibilitat de publicar les respostes, si es considera que poden ser d'interès per a altres usuaris. A més la interfície avisa l'usuari per correu quan la consulta s'ha processat i quan la consulta s'ha contestat.

Borsa d'intercanvi lingüístic. La borsa d'intercanvi lingüístic de conversa posa en contacte l'alumnat de mobilitat amb l'alumnat auctòcton interessat a fer un intercanvi de conversa entre el català i la llengua o les llengües que ofereixen els estudiants que arriben a la UB.

Publicat el Vocabulari de didàctica i de l'educació musical i el Vocabulari de belles arts, tots dos dins de la col·lecció Vocabularis Universitaris, de la Xarxa Vives d'Universitats.

Serveis

Assessorament lingüístic

La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat us informa sobre els serveis d'assessorament lingüístic oferts pels Serveis Lingüístics (SL). Aquesta oferta es concreta, bàsicament, en correccions, traduccions, resolució de dubtes i disseny de documents. Consulteu el web.

Activitats de formació lingüística (aprenentatge del català)

La CDL us informa dels diferents cursos que els Serveis Lingüístics programen, de tots els nivells, en diferents modalitats (presencials o en línia), adreçats tant al professorat i al PAS com a l'alumnat. Per obtenir-ne més informació consulteu el web dels SL.

Programa d'acollida lingüística

La CDL us informa, així mateix, de les activitats de formació que els SL ofereixen als estudiants estrangers i de la resta de l'Estat espanyol en el marc del programa d'acollida lingüística. A la nostra Facultat, aquest servei es coordina amb les activitats que duu a terme el responsable de relacions internacionals i beques, Amadeu Pons. Per ampliar aquesta informació, consulteu la corresponent pàgina web dels SL.

Publicacions

La Comissió elabora vocabularis de les diferents matèries del nostre àmbit, que els Serveis Lingüístics publiquen dins la col·lecció Vocabularis Bàsics per a l'Alumnat. De moment s'han publicat el de biblioteconomia i el d'arxivística.

El Vocabulari de biblioteconomia el podeu veure en línia (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12244) o imprès, a la biblioteca.

El Vocabulari d'arxivística el podeu veure en línia (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/3161) o en paper, a la biblioteca.

Podeu obtenir més informació sobre la col·lecció dels Serveis Lingüístics Vocabularis Bàsics per a l'Alumnat, com també sobre diccionaris terminològics, a la corresponent pàgina web dels Serveis Lingüístics.
Accés al catàleg de publicacions dels SL

Difusió

La Comissió disposa d'un expositor on s'informa de les diverses activitats (cursos, centres d'autoaprenentatge, etc.), i també de l'oferta de serveis que la Comissió posa al vostre abast. El trobareu al passadís de la planta baixa.

Xarxa de Dinamització Lingüística

La CDL de la Facultat forma part de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, creada amb la finalitat de sistematitzar harmònicament les accions encaminades a estimular l'ús de la llengua catalana en la docència, la recerca, l'administració i la gestió universitàries, i la informació i la representació de la UB a l'exterior.

Per conèixer les altres comissions de dinamització lingüística de la UB, consulteu el web de l'XDL.

L'XDL publica Enxarxa't. Revista de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, que vol ser un mitjà d'informació i relació de les diferents comissions de dinamització lingüística de la UB i, alhora, un espai d'expressió per a l'alumnat, el professorat i el PAS de la Universitat. L'Enxarxa't es distribueix gratuïtament als centres de què es compon la UB. La versió electrònica és a http://www.ub.edu/enxarxat/6/index.php.

Centres d'autoaprenentatge de llengües

A l'edifici de Sants hi ha un Centre d'Autoaprenentatge de Llengua Catalana que compta amb un assessor que orienta l'usuari sobre les estratègies d'aprenentatge i les activitats més adequades perquè pugui assolir els objectius, els qüestionaris que permeten detectar les mancances lingüístiques de l'aprenent, les proves per avaluar l'autoaprenentatge, etc. (planta baixa, horari d'obertura i d'assessorament: de dimarts a dijous, de 16 a 19 h).

Enllaços d'interès

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació