Comissió del màster de Gestió de Continguts Digitals

La Comissió del màster de Gestió de Continguts Digitals és l'òrgan responsable de l'organització, de la planificació i del funcionament general del màster interuniversitari de Gestió de Continguts Digitals. A més a més, és responsable d'estimular i coordinar la mobilitat i d'analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.

 

Els seus membres són: el coordinador general del màster, els coordinadors interns de cada universitat participant en el màster i la cap de Secretaria, que actua de secretària de la Comissió.

Entre les seves funcions destaquen les següents:

  • Establir els criteris d'admissió i selecció d'estudiants.
  • Realitzar el procés de selecció i l'avaluació d'aprenentatges previs, o acordar la creació d'una subcomissió d'accés, si escau, que assumeixi aquestes funcions.
  • Resoldre los sol·licituds de convalidació i/o el reconeixement dels aprenentatges previs d'acord amb els criteris generals i establir l'itinerari a seguir pels estudiants.
  • Establir els calendaris de docència.
  • En el procés d'admissió, analitzar les propostes dels coordinadors de cada universitat i decidir el conjunt d'alumnat admès.

En l'actualitat la composició de la Comissió Paritària del Màster Interuniversitari és la següent:

  • Miquel Térmens (coordinador general del màster i coordinador intern de la UB)
  • Mario Pérez-Montoro (vocal, en representació de la UB)
  • Cristòfol Rovira (coordinador intern de la UPF)
  • Lluís Codina (vocal, en representació de la UPF)
  • Àngels Ibáñez (secretària de la Comissió)
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació