Pràctiques i ocupabilitat

Informació per a empreses i institucions

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Informació per a empreses i institucions
Pràctiques curriculars
Pràctiques no curriculars
Ofertes de feina
Totes les pàgines

Presentació

 

Voleu col·laborar en la formació d'un nou/va professional del sector? Voleu col·laborar amb la Facultat en l'adaptació d'un ensenyament a les necessitats i la realitat del mercat laboral? Necessiteu un estudiant que ajudi en diverses tasques? Si la resposta a alguna de les preguntes és afirmativa, aquí trobareu una via per portar-ho a terme.

 

La legislació espanyola preveu la possibilitat que les empreses i institucions puguin disposar d'alumnes universitaris per a la realització d'un període de pràctiques. Amb aquesta activitat l'estudiant complementa la formació teòrica que rep a la Universitat i comença la seva integració laboral en un entorn real. N'hi ha de diferent tipus (pràctiques curriculars dins dels plans d'estudis dels graus i màsters o pràctiques no curriculars o voluntàries), depenent del que vulgui l'empresa o institució, però en tots els casos, en la realització de pràctiques la relació entre l'estudiant i l'empresa és estrictament acadèmica: no hi ha cap relació contractual, ni obligació d'oferir una feina en finalitzar aquest període. En les pàgines sobre les pràctiques curriculars (Pràcticum) i les no curriculars trobareu informació sobre les dues modalitats de pràctiques, com també la normativa, les tarifes i tota la documentació necessària per poder demanar-les. 

 

En aquest apartat també us informem de com difondre un anunci d'oferta de feina entre els nostres alumnes i titulats. En aquest sentit, us pot interessar donar un cop d'ull al Canal Professional, un apartat on es recull la trajectòria i perfils professionals d'alguns titulats de la Facultat. També podeu consultar els perfils i competències professionals de les nostres titulacions:

 

 

 


Pràctiques curriculars

 

Els plans d'estudis dels graus i dels màsters inclouen una assignatura obligatòria de pràctiques. Per conèixer els detalls d'aquesta assignatura en cada ensenyament, vegeu els plans d'estudis respectius:

 

 

Procediment

En cas que us interessi rebre estudiants en aquesta modalitat (assignatura Pràcticum), poseu-vos en contacte directament amb la professora coordinadora de pràctiques, Aurora Vall ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la , tel. 93 403 47 53).

La Facultat no pot garantir que el vostre centre rebrà un estudiant. Els alumnes trien el lloc on volen fer el Pràcticum, ja que acostuma a haver-hi més places que estudiants.

 

Documentació necessària

 

Normativa

 • Les entitats que vulguin rebre alumnes en aquesta modalitat han de comptar amb un professional a temps complet, i han d'oferir als estudiants un programa de pràctiques, acordat conjuntament amb l'equip de professors de pràctiques de la Facultat, que permeti assolir els objectius de l'assignatura respectiva.
 • Aquest tipus de pràctiques, anomenades pràctiques curriculars, no són remunerades.
 • Per tal de poder rebre alumnes en pràctiques els centres han de signar un conveni de pràctiques curriculars, al qual s'afegeix un document específic per a cada alumne que rep el centre.
 • Els estudiants no podran realitzar les pràctiques curriculars en un centre on prèviament hagin fet unes pràctiques voluntàries (no curriculars)

 

 


Pràctiques no curriculars

 

Les pràctiques no curriculars són pràctiques que no estan incloses en els plans d'estudis. S'aconsella una aportació per part de l'empresa o institució per a l'estudiant, en concepte de borsa o ajut a l'estudi.

Les pràctiques no curriculars són pràctiques que no estan incloses en els plans d'estudis, són per tant voluntàries i, generalment, l'empresa o institució fa una aportació econòmica a l'estudiant, en concepte de borsa o ajut a l'estudi. Poden ser una oportunitat per vincular un Treball de fi de grau (TFG) o un Treball de fi de màster (TFM) a una realitat professional sempre i quan compti amb l’aprovació del coordinador de l’assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, les pràctiques no curriculars hauran de tenir les condicions següents:

 • Es poden realitzar un màxim de 750 hores dins d'un curs escolar (a aquests efectes el període és del 15 de setembre al 14 de setembre de l'any següent) amb un límit de cinc hores diàries.
 • L'empresa o institució haurà de designar una persona com a tutora de les pràctiques de l'estudiant, que vetlli per la seva formació. La Facultat també designarà un professor tutor per atendre els possibles dubtes i problemes de l'estudiant.
 • El tutor de l'empresa ha de lliurar a la Secretaria un informe de l'estada de pràctiques de l'estudiant en el termini màxim d'un mes després de finalitzar el conveni.
 • Cal donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social com a estudiant en pràctiques i fer les cotitzacions corresponents, excepte en els casos que l’estudiant no rebi remuneració. Els possibles accidents que l'estudiant tingui durant les pràctiques queden coberts per l'assegurança escolar o voluntària; no es contreu cap relació laboral entre l'estudiant i l'empresa o institució.

 

 

Procediment

 

En cas que us interessi seleccionar estudiants mitjançant aquesta modalitat, a partir del curs 2016-2017 heu d’accedir al GIPE (nova aplicació de gestió de pràctiques) i registrar-vos, si és la primera vegada que hi accediu.

A continuació haureu de presentar una oferta de pràctiques dins la convocatòria corresponent i seguir les indicacions de l’aplicació; l’oferta haurà de ser validada pel gestor de la Facultat, i hi hauran de figurar les dades següents:

 • Nom de l’oferta
 • Nombre d'estudiants sol·licitats.
 • Ajut econòmic a l’estudiant (€/h i total)
 • Descripció de la pràctica
 • Tasques a realitzar
 • Horari (màxim 5 hores diàries)
 • Durada total
 • Calendari previst de les pràctiques (la data d'inici de l'estada en pràctiques estarà supeditada a la signatura del conveni i projecte formatiu per totes les parts)
 • Tutor de l’empresa o institució
 • Requisits o mèrits dels candidats i si teniu previst fer entrevistes

 

Enllaç al GIPE: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat

 

 

Funcionament

1. Selecció dels estudiants: els estudiants interessats s’inscriuran a l’aplicació GIPE, veuran les ofertes adreçades al seu ensenyament i enviaran les seves candidatures. L'empresa farà la selecció de l’estudiant. A continuació comunica el nom de l'estudiant seleccionat a la Secretaria de la Facultat i fa la sol·licitud de la pràctica mitjançant l’aplicació GIPE.

2. Formalització del conveni de cooperació educativa i del projecte formatiu. Un cop hàgiu seleccionat l'estudiant, tramitarem el conveni de cooperació educativa entre l’empresa / institució i la Facultat (2 exemplars), excepte que ja hi hagi un conveni i sigui vigent. Aquest conveni se signa només una vegada i es prorroga anualment de forma automàtica.

També definirem, conjuntament amb l’empresa, el projecte formatiu per cada estudiant (3 exemplars), en el qual figuren les dades relatives a l'estada en pràctiques. En definir el període cal tenir en compte que l'estudiant no pot començar fins que el projecte formatiu hagi estat signat per totes les parts.

Ens haureu de retornar signats i segellats tots els exemplars (2 del conveni, si escau, i 3 del projecte formatiu).

3. Pagament de 120€ (+IVA) per cada estudiant i projecte formatiu, en concepte de despeses de gestió.

 • Per tal de realitzar el pagament d'aquesta tarifa, un cop l'alumne hagi iniciat el desenvolupament del projecte formatiu, l’empresa/institució rebrà una factura tramesa per l'Administració de Centre BiD/Sants.
 • No es cobrarà tarifa en el cas d'empreses i centres estrangers i en el cas de projectes formatius vinculats a la realització de treballs finals d’estudis.

 

4. La Facultat no garanteix que es cobreixi cap oferta. Els alumnes s'hi presenten voluntàriament, i el fet de publicar una oferta no assegura un estudiant.

5. Un conveni entre un alumne i un centre només pot renovar-se un cop, independentment de la titulació que cursi l'alumne.

6. Una vegada iniciat un conveni, es podrà completar encara que l'estudiant hagi acabat l'ensenyament i en sol·liciti el títol.

 

Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Centre (adreça electrònica: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la , tel.: 93 403 57 71/76, fax: 93 403 57 72).


Tarifes 

 • Els centres que vulguin rebre un estudiant mitjançant un conveni de pràctiques no curriculars han de pagar a la Universitat la tarifa següent per a cada un dels convenis signats: 120 euros (+IVA) per conveni i per a tot tipus de centre. 
 • No es cobrarà tarifa en el cas d'empreses i centres estrangers i en el cas dels alumnes que hagin de realitzar el treball de fi d'estudis en empreses i/o institucions.
 • Per tal de realitzar el pagament d'aquesta tarifa, un cop l'alumne hagi iniciat el desenvolupament del conveni, el centre rebrà una factura tramesa per l'Administració de Centre BiD/Sants.

Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del centre (adreça electrònica: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la , tel.: 93 403 57 76, fax: 93 403 57 72).

 

Normativa

Els convenis de cooperació educativa són regulats per la normativa següent:

 

 

 


Ofertes de feina

 

Voleu difondre una oferta de treball entre els titulats o alumnes de la Facultat? Teniu dues vies per fer-ho:

 

1. El Servei d'Informació d'Ofertes de Feina (SIOF)

El Servei d'Informació d'Ofertes de Feina (SIOF) és una llista de distribució que per objectiu difondre ofertes de feina entre els titulats de la Facultat i els estudiants de màster i doctorat.

Els centres que ho desitgeu podeu fer-nos arribar les vostres ofertes mitjançant l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

 

Una oferta de feina hauria d'incloure:

 • Nom de l'empresa o institució i ubicació
 • Plaça oferta
 • Tasques a realitzar
 • Requisits
 • Dades de contacte

 

A més a més, es poden afegir més informacions que us semblin d'interès:

 • Es valorarà...
 • Remuneració
 • Període
 • Horari
 • Tipus de contracte (temporal, per obra, indefinit?)
 • Qualsevol altre especificitat de la feina i/o del centre

Model d'oferta de feina

 

2. Feina UB

Feina UB és el servei d'informació de feina de la Universitat de Barcelona i està adreçat als alumnes i titulats de la UB. Les empreses que ho desitgeu podeu difondre les vostres ofertes mitjançant la seva borsa de treball per a titulats.

 

Recordeu que, a banda de les pràctiques d'estudiants regulades per convenis, existeixen diverses modalitats de contractes laborals pensades per a estudiants i per a graduats recents. Vegeu-ne més informació al web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació