Altres beques i programes de mobilitat

Imprimeix

Participació en el congrés anual de BOBCATSSS

BOBCATSSS és una associació de facultats europees de Biblioteconomia i Documentació, de la qual la nostra forma part. Cada any, entre gener i febrer, organitza un congrés en una ciutat diferent. La Facultat cobreix les despeses de la participació (viatge i estada) a dos estudiants que es comprometin a presentar-hi una comunicació. La convocatòria sol aparèixer al mes d'abril.

Darrera convocatòria: Curs 2016-2017

Programes de pràctiques a l'estranger

La Generalitat de Catalunya (Servei d'Ocupació de Catalunya) gestiona i promou diversos programes que permeten realitzar estades en pràctiques a l'estranger als joves titulats:

El Programa Eurodissea ofereix la possibilitat als joves d'entre 18 i 30 anys de traslladar-se a un altre país europeu, que poden escollir segons els seus coneixements de llengües estrangeres i la seva possible experiència laboral anterior. La durada de les pràctiques a les empreses és de 3 a 7 mesos i el salari per fer-les és aproximadament de 300 euros mensuals. L'allotjament en règim de mitja pensió i el curs de llengua estan subvencionats per la regió d'acollida.

Per a més informació sobre aquests programes es pot acudir a les delegacions territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, o a Intercanvis Internacionals, del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Llull, 297-307, 08019 Barcelona. Tel. 93 553 61 00. També trobareu informació a: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/mobilitat-laboral/programa-eurodissea/

 

Pràctiques a les oficines exteriors de comerç i inversions de Catalunya, amb una durada de nou mesos a jornada completa. S'hi poden presentar els que ja tinguin el grau i no hagin complert 26 anys, tinguin menys de tres mesos d’experiència laboral (no compten les pràctiques) vinculada a la titulació obtinguda i estiguin inscrits com a demandant d’ocupació a les oficines de Treball (SOC) en la data d'inici de les pràctiques. Per a més informació: http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/practiques-estranger/index.jsp

Darrera actualització (dimarts, 12 de setembre de 2017 18:43)

SEO by Artio