Pràctiques d'estiu a l'estranger 2017: oferta de places

Imprimeix

Durant el període d’exposició de les places i de presentació de sol·licituds, és possible que s’incorporin noves places o que les places ja ofertes experimentin modificacions.

Vegeu els requisits[1], la normativa i el procediment per a participar en aquesta convocatòria a: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/practiques-destiu-a-lestranger-2017.html

 
 
  ACNUR (United Nations High Commissioner for Refugees) (Ginebra, Suïssa)
 
 Lloc web: http://www.unhcr.org/pages/49da066c6.html (vegeu també http://mobilsbid.blogspot.com/search/label/ACNUR)

Places: 2 estudiants.

Període: entre el 20 de juny i el 15 de setembre.

Ajuts: accés a tots els serveis a disposició del personal de l’organització (cafeteria, cooperativa, biblioteca, hemeroteca...).

Requisits: bons coneixements d’anglès. Interès en la gestió de documents i d’arxius.

Tasques / Altres comentaris: les tasques dependran del nivell i de l'experiència de l’estudiant. Els estudiants participaran en l’organització i conservació de l’arxiu de la guerra dels Balcans (1991-1995), i en el sistema de gestió dels documents administratius.

 
 
  Anthos Library of Fougaro (Nafplion, Grècia)  
 Lloc web: http://www.fougaro.gr/ (vegeu també http://anthoslibrary.blogspot.com/)

Places: 2 estudiants del grau d'IiD o del MGCD

Període: a concretar, entre el 20 de juny i el 15 de setembre (s’exclou el mes d’agost)

Ajuts: un àpat diari

Requisits: anglès fluït. Coneixement de l’ús del sistema de gestió del catàleg de la biblioteca (Koha), i d’eines tecnològiques per a l’assistència dels usuaris de la biblioteca.

Tasques / Altres comentaris: descripció i classificació de documents, desenvolupament de seminaris per als estudiants, donar suport a altres departaments del complex cultural. El progrés i la presentació final de les tasques de l’estudiant seran publicades al portal de la Biblioteca.

 
 
  Aracne editrice (Roma, Itàlia)  
 Lloc web: http://www.aracneeditrice.it

Places: entre 2 i 4 estudiants del grau de CAV.

Període: a escollir, entre el 20 de juny i el 15 de setembre. Dedicació de cinc hores al dia, de dilluns divendres. Entre el 14 i el 20 d’agost l’empresa està tancada.

Ajuts: ajut econòmic de 200 mensuals per estudiant, dels quals se n'invertiran 60 en un títol d'abonament de transport públic i 140 es reemborsaran per als àpats (calculat en funció d'almenys 20 dies de presència).

Requisits: coneixement mínim de Macintosh. Coneixements bàsics d’italià o anglès. Els candidats seran entrevistats pels responsables de l’empresa a la seu de l’empresa a Barcelona (c. Gran de Gràcia, 137, 1r-1a).

Tasques / Altres comentaris: revisió, correcció i implementació de dades mitjançant el programa de gestió de l'empresa File Maker Pro 11. Producció de material audiovisual segons el model que apareix a http://www.aracne.tv. Addicionalment, se'ls podrà sol·licitar la presència a esdeveniments d'Aracne al costat dels seus tutors i l'equip tècnic d'Aracne TV per realitzar fotos i entrevistes.

 
 
  Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla, Mèxic) nou 
 
 Lloc web: http://www.lafragua.buap.mx/ (vegeu també http://mobilsbid.blogspot.com/search/label/Puebla)

Places: 1 estudiant del MGCD o del MUBCP.

Període: de l’1 al 31 d’agost.

Ajuts: allotjament gratuït durant el període de pràctiques.

Requisits: es valoraran coneixements i habilitats de digitalització.

Tasques / Altres comentaris: activitats relacionades amb els estudis de l’estudiant.

 
 
  Instituto Cervantes de Bruselas (Brussel·les, Bèlgica) 
 Lloc web: http://bruselas.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm (vegeu també
http://mobilsbid.blogspot.com/2010/08/practiques-linstituto-cervantes-de_06.html)

Places: 3 (un estudiant del grau de CAV; un estudiant del MGCD; un estudiant del MBCP, o del MBEPL)

Període: juliol i/o setembre (durant el mes d’agost, el centre roman tancat)

Ajuts: cap

Requisits: de cara a la selecció entre diferents candidats es pot tenir en compte el nivell de coneixement de la llengua francesa.

Tasques / Altres comentaris: suport a la difusió de l'activitat cultural i acadèmica del centre; a la gestió de la pàgina web; i a la gestió de la biblioteca.

 
 
  Instituto Cervantes de Casablanca (Casablanca, Marroc)  
 Lloc web: http://casablanca.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm

Places: 1 estudiant del grau d'IiD i 1 estudiant de MGCD.

Període: del 20 de juny a l'11 d’agost (tanca tres setmanes a l’agost).

Ajuts: cap

Requisits: nivell mitjà de francès.

Tasques / Altres comentaris:

Estudiant del grau d'IiD:

 • suport a les tasques rutinàries de la biblioteca (préstec, atenció a l’usuari, ordenació del fons) i a d'altres tasques extraordinàries, com canvi de classificació de la col·lecció de música (en CD)
 • esporgada de revistes
 • senyalització de la col·lecció a sala.

Estudiant del MGCD:

 • suport per a reformar la pàgina web del centre.
 
 
  Instituto Cervantes de Londres (Londres, Regne Unit)  
 Lloc web: http://londres.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm (vegeu també, http://mobilsbid.blogspot.com/2009/08/practicas-en-el-instituto-cervantes-de.html).

Places: 2 estudiants del grau d'IiD; 1 estudiant del MGCD; 1 estudiant del MBEPL; 2 estudiants del MBCP.

Període:

 • Estudiants del grau d'IiD: entre el 20 de juny i el 15 de setembre. Pot organitzar-se en torns amb un mínim de dedicació d’un mes o un mes i mig.
 • Estudiant del MGCD: 1 o 2 mesos durant el període disponible de pràctiques.
 • Estudiant del MBEPL: un mínim d'1 mes i un màxim de 2 mesos, entre el 20 de juny i el 15 d'agost.
 • Estudiants del MBCP: simultàniament, màxim des de finals de juny fins mitjans d’agost, en horari de matí.
La biblioteca roman tancada durant la segona quinzena d'agost.

Ajuts: cap.

Requisits: nivell mitjà d’anglès (B1 finalitzat) i coneixements de sistemes de gestió bibliotecària.

Tasques / Altres comentaris:

Estudiants del grau d'IiD:

 • Atenció a usuaris en Sala de lectura / Consultes / Préstecs i devolucions
 • Altes i renovacions d'usuaris
 • Alta d'exemplars / Catalogació en ISBD*MARC / Classificació
 • Procés tècnic d'exemplars: teixells, antirobatori, segell
 • Gestió de l'esporgada i de duplicats
 • Altres tasques: senyalització de col·leccions / Elaboració de catàlegs
 • Sistema de gestió: Absysnet

Estudiant del MGCD:

 • Revisió i actualització de la secció de Biblioteca del web de l'Institut Cervantes de Londres
 • Creació de campanyes anuals de màrqueting mitjançant Difusió Digital
 • Publicació d'una exposició bibliogràfica virtual sobre els fons patrimonials de l'Institut Cervantes de Londres

Estudiant del MBEPL:

 • Catalogació en ISBD * MARC / Re-classificació / Procés tècnic dels materials de la col·lecció Infantil-Juvenil
 • Senyalització de les seccions
 • Disseny d'un pla de màrqueting i difusió per a les col·leccions infantils
 • Disseny d'espais i propostes d'adquisició de materials i mobiliari específic
 • Disseny d'un pla de col·laboració amb institucions locals

Estudiants del MBCP:

 • Alta d'exemplars / Catalogació en ISBD * MARC / Classificació de la Col·lecció Canning House
 • Procés tècnic d'exemplars
 • Gestió d'esporgades i duplicats
 • Elaboració de catàlegs i planificació d'un programa de difusió de les col·leccions patrimonials de l'Institut Cervantes de Londres
 • Sistema de gestió: Absysnet
 

  Instituto Cervantes de Manchester (Manchester, Regne Unit)  
 

Places:1 estudiant del grau d'IiD.

Període: juliol i agost (2 mesos).

Ajuts: cap

Requisits: nivell idioma anglès B1-B2. Competències i habilitats per a la realització de tasques de processament tècnic de la informació, atenció als usuaris, disseny, gestió i avaluació de serveis d'informació en biblioteques, arxius i altres unitats d'informació.

Tasques / Altres comentaris: processos tècnics de catalogació i classificació, serveis als usuaris de la biblioteca (atenció al públic, circulació, préstec i renovacions), gestió de l’arribada de fascicles de publicacions periòdiques, tasques administratives i de comunicació amb els usuaris.

 
 
  Instituto Cervantes de Manila (Manila, Filipines) nou   
 

Places:1 estudiant del grau d'IiD o del MBCP.

Període: cinc setmanes, entre el 20 de juliol i el 10 de setembre.

Ajuts: cap

Requisits: anglès B1.

Tasques / Altres comentaris: suport a tasques d’adquisició, inventari, procés bibliogràfic, informació bibliogràfica, atenció al públic, web i xarxes socials.

 
 
  Instituto Cervantes de Múnich (Munic, Alemanya)  
 Lloc web: http://www.cervantes-muenchen.de/es/03_bibliothek/index.html (vegeu també: http://mobilsbid.blogspot.com/2009/09/practiques-destiu-la-biblioteca-de.html).

Places: 1 estudiant del grau d'IiD.

Període: de l’1 d’agost al 15 de setembre.

Ajuts: l’Instituto Cervantes de Múnich assumirà el cost del bitllet d’avió.

Requisits: cap

Tasques / Altres comentaris: tasques de suport al servei de préstec i l'atenció al públic; catalogació analítica d’articles de revista, elaboració de taulers de Pinterest i apunts a Facebook, suport a les tasques de difusió d'informació, suport a les tasques d'esporgada, suport a les tasques de manteniment de la biblioteca (ordenació, col·locació de teixells, etc.), suport a la reestructuració de la secció de cinema.

 
 
  Instituto Cervantes de Rabat (Rabat, Marroc)  
 Lloc web: http://casablanca.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm

Places: 2 estudiants del grau d'IiD, del MGCD, o del MBCP.

Període: entre el 20 de juny i el 31 de juliol, i entre el 16 d’agost i el 15 de setembre.

Ajuts: cap

Requisits: nivell elemental/ mitjà de francès. Coneixements de bases de dades i sistemes d’informació. Coneixements de xarxes socials.

Tasques / Altres comentaris: les tasques dependran de les assignatures que hagin cursat els estudiants.

 
 
  Instituto Cervantes de Tokio (Tòquio, Japó)  
 Lloc web: http://tokio.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm (vegeu també: http://mobilsbid.blogspot.com/2010/07/practiques-destiu-2010-toquio.html).

Places: 1 estudiant del grau d'IiD per a la biblioteca. 1 estudiant del grau d'IiD o de CAV per al Departament de Cultura, si en el període seleccionat pel candidat, la plaça està lliure.

Període: biblioteca: entre el 20 de juny i el 31 de juliol. Departament de Cultura: entre el 20 de juny i el 15 de setembre.

Ajuts: cap

Requisits: bon coneixement del castellà. Es valoraran els coneixements de japonès i/o anglès (B2). En el cas del Departament de Cultura, interès per la gestió cultural.

Tasques / Altres comentaris:

 • Biblioteca: atenció al públic, ordenació de fons, registre d'exemplars, alta d'exemplars, gestió de préstecs i devolucions, col·laboració en xarxes socials.
 • Departament de Cultura: atenció al públic, ajuda en l'organització d'activitats, tasques administratives de suport a l'activitat del centre, col·laboració en xarxes socials.
 

  Instituto Cervantes de Toulouse (Tolosa, França)  
 Lloc web: http://toulouse.cervantes.es/fr/bibliotheque_espagnol/bibliotheque_espagnol.htm (vegeu també: http://mobilsbid.blogspot.com/search/label/Tolosa).

Places: 1 estudiant del grau d'IiD, del MBCP o del MBEPL.

Període: del 3 al 28 de juliol (el 14 i 15 de juliol, la biblioteca està tancada per festa nacional francesa).

Ajuts: cap

Requisits: es valorarà positivament el coneixement de francès (intermedi, A2-B1).

Tasques / Altres comentaris: servei de préstec, servei de referència, catalogació i procés tècnic dels documents, a banda d'altres tasques puntuals que es puguin encomanar a l'estudiant en funció de les seves competències.

 
 
  Queens Library (Nova York, Estats Units)  
 Lloc web: http://queenslibrary.org (vegeu també http://mobilsbid.blogspot.com.es/search/label/Queens Library).

Places: 1 estudiant del grau d'IiD.

Període: del 7 d’agost al 15 de setembre.

Ajuts: abonament de transport, durant els dies de pràctiques, sense límit de viatges (metro i autobús).

Requisits: anglès fluït, tant parlat com escrit. Bones habilitats en informàtica a nivell d’usuari.

Tasques / Altres comentaris: l'estudiant participarà en les activitats del Programa de nous nord-americans (programació, traduccions) i serà introduït en els diferents departaments de la biblioteca. També assistirà els bibliotecaris referencistes de les biblioteques de la comunitat.

 
 
  Universidade do Porto. Faculdade de Letras. Biblioteca Central (Porto, Portugal)  
 Lloc web: http://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=biblioteca_central.ascx&m=8 (vegeu també: http://mobilsbid.blogspot.com.es/search/label/Porto).

Places: 4 estudiants del grau d'IiD, del MGCD o del MBCP.

Període: entre l'1 de juliol i el 15 de setembre

Ajuts: cap

Requisits: cap

Tasques / Altres comentaris: el programa de pràctiques es formularà en funció de les capacitats i els interessos dels estudiants.

 
 

 

[1]Si no s’indica el contrari, les places poden ser cobertes per estudiants de qualsevol ensenyament de la Facultat, sempre que es compleixin la resta de requisits, i es puguin acreditar les competències necessàries per al desenvolupament de les tasques indicades.

[2]L’Instituto Cervantes requereix que els estudiants seleccionats per a places de les seves biblioteques contractin la pòlissa d’assegurança Univers Outgoing 6plus, amb un cost aproximat de 67 €. Aquesta assegurança incorpora cobertures de repatriació, assistència mèdica, i de responsabilitat civil.

Darrera actualització (dimecres, 29 de març de 2017 15:35)

SEO by Artio