Programa Erasmus+ Pràctiques

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Informació sobre Erasmus+ Pràctiques

Erasmus+ Pràctiques és un programa de la Unió Europea que permet a estudiants que acaben de graduar-se en una titulació universitària realitzar pràctiques en una empresa o institució de qualsevol dels 33 països participants en el programa. En el cas de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, els destinataris d’aquest programa són estudiants dels ensenyaments d’Informació i Documentació i de Comunicació Audiovisual que es graduïn el juny del 2017.

 • Les pràctiques es podran realitzar durant 2 o 3 mesos, entre setembre de 2017 i agost de 2018.
 • Els estudiants rebran un ajut econòmic d’entre 300 i 400 euros mensuals, proporcionat pel programa Erasmus+. Els centres de practiques poden complementar aquest ajut.
 • Un total de 2 alumnes de la Facultat que es graduïn el juny de 2017 podran realitzar pràctiques en el marc del programa Erasmus+.
 • En la selecció dels candidats es tindrà en compte principalment l'expedient acadèmic i el coneixement d’idiomes.

Procediment

Els estudiants interessats han de presentar la sol·licitud per a la convocatòria de pràctiques d'Erasmus+, a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, dins el termini que fixa la convocatòria i adjuntar la documentació següent:
 • Currículum.
 • Expedient acadèmic.
 • Carta de motivació personal, adreçada al responsable de relacions internacionals de la Facultat.

Terminis   

 • Publicació de places disponibles i presentació de sol·licituds a la Secretaria de la Facultat: entre el 15 i el 30 de març.
 • Selecció interna d’alumnes i comunicació de la resolució: entre el 31 de març i el 3 d’abril.
 • Resolució d’incidències: del 4 al 7 d’abril.
 • Signatura del Learning Agreement for Traineeships, per les tres parts (estudiant, empresa i Facultat) que estableix els drets i responsabilitats de les parts i el programa del període de practiques (http://www.ub.edu/uri/Documents/Internship_Confirmation.doc): entre el 10 i el 21 d'abril.
 • Sol·licitud de l’ajut Erasmus: entre el 24 d’abril i el 5 de maig.
 • Resolució definitiva de l’adjudicació d’ajuts Erasmus: 15 de maig.
 • Graduació de l'estudiant: mes de juny.
 • Desenvolupament de les pràctiques: durant el curs 2017-2018. 

Oferta de places

  Aracne Editrice (Roma, Itàlia)
 
  Lloc web: http://www.aracneeditrice.it

Places: 1 o 2 estudiants del grau de Comunicació Audiovisual.

Període: 2 o 3 mesos entre setembre i desembre de 2017.

Ajut proporcionat per l'empresa*: ajut econòmic de 200,00 euros mensuals per estudiant, dels quals 60,00 euros s'invertiran en un títol d'abonament de transport públic, i 140,00 euros per als àpats.

Tasques:

 • Revisió, correcció i implementació de dades mitjançant el programa de gestió de l'empresa File Maker Pro 11.
 • Producció de material audiovisual segons el model que apareix en www.aracne.tv.
 • Addicionalment, se'ls podrà sol·licitar la presència a esdeveniments d'Aracne al costat dels seus tutors i l'equip tècnic d'Aracne.
 • TV per realitzar fotos i entrevistes.

 •  

 
 

*Aquest ajut complementarà l'ajut del programa Erasmus+.
 
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació