Publicacions

La Facultat publica, des de 2012, el butlletí corporatiu Notícies, que substitueix l'antic Full dels dijous. També treu a la llum, des de 1998, la revista de recerca BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, de periodicitat semestral, coeditada amb la UOC des de 2013.

Així mateix, manté Alehoop, un recull selectiu de fonts d'informació útils per a la recerca bàsica, i el Canal professional, que recopila notes i vídeos sobre exalumnes de la Facultat amb l'objecte de donar a conèixer els àmbits professionals en què treballen.

Per celebrar el centenari de l'antiga Escola Superior de Bibliotecàries (2015), precedent de l'actual Facultat, es van dur a terme diferents activitats que queden recollides en unes pàgines especials. Entre elles, la publicació d'una col·lecció de fotografies antigues de l'Escola. Deu anys abans, el 2006, vam celebrar el 90è aniversari, que també van generar unes pàgines que recullen les activitats i celebracions que es van dur a terme.

D'altra banda, la Facultat posa a disposició de tothom diversos treballs acadèmics o de divulgació, com ara conferències, contribucions en congressos o seminaris, etc. Des d'aquest enllaç s'accedeix a la llista completa de publicacions.

A més, al Dipòsit digital de la UB hi ha col·leccions amb documents diversos procedents de la Facultat: memòries i informes de caràcter institucional, treballs elaborats pel professorat, tesis doctorals presentades al Departament i altres.

La Facultat és present a les xarxes socials més populars, on comparteix continguts relacionats amb el nostre centre. Si voleu estar al dia de les activitats i els ensenyaments que impartim, feu-vos seguidors dels nostres comptes de Twitter: https://twitter.com/fbid_ub i Facebook: https://www.facebook.com/FBiDUB. A més, la Facultat disposa d'un canal a YouTube on trobareu vídeos de promoció dels ensenyaments, de jornades i congressos celebrats, testimonis d'antics alumnes... També trobareu vídeos relacionats amb la Facultat al Portal audiovisual de la UB. Així mateix, publiquem fotografies de les activitats que organitzem al nostre centre a Flickr. I compartim presentacions diverses a Slideshare.

La biblioteca de la Facultat (CRAI Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació) prepara i publica guies de lectura, guies temàtiques i altres documents, i és present a la xarxa Twitter. Vegeu-ho tot plegat a partir de la seva pàgina web.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació