Organització

Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Reglament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Títol I. Disposicions generals
Títol II. Competències de la Facultat
Títol III. Organització i funcionament de la Facultat
Títol IV. Reforma del Reglament
Disposició addicional
Totes les pàgines
Text aprovat per la Junta de Facultat de 25 de juny de 2014, amb esmena del 19 de juny de 2015 [versió en PDF]

Preàmbul

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació és un centre de la Universitat de Barcelona originat per la transformació de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (decret 226/1999, de 27 de juliol). Aquesta Escola Universitària fou la successora de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de la Diputació de Barcelona, integrada a la Universitat de Barcelona (decret 330/1998, de 24 de desembre), hereva de la que la Mancomunitat de Catalunya havia fundat, el 1915, amb el nom d'Escola Superior de Bibliotecàries. Sota denominacions i situacions administratives diverses, aquest centre s'ha ocupat ininterrompudament de la formació superior de bibliotecàries i bibliotecaris a Catalunya i és el degà dels centres de biblioteconomia europeus de rang universitari. Des de 1939, l'Escola passà a dependre de la Diputació de Barcelona, i des de 1982, any en què es van homologar els estudis de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a l'Estat espanyol, funcionà com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona. La seva integració a la Universitat fou el resultat dels acords oficialitzats en el conveni d'integració signat pel Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Barcelona i per la Universitat el 21 de juliol de 1997. Des del curs 2012-13, incorpora també els estudis de Comunicació Audiovisual. La Facultat té adscrit el departament de Biblioteconomia i Documentació, amb les àrees de Biblioteconomia i Documentació i Comunicació Audiovisual.

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació