Enquestes graus

 

Grau d’Informació i Documentació

Enquestes 2015-2016

Enquestes 2014-2015

Enquestes 2013-2014

Enquestes 2012-2013

Enquestes 2011-2012

Enquestes 2010-2011

Enquestes 2009-2010

*Grau de Comunicació Audiovisual

Enquestes 2015-2016

Enquestes 2014-2015

Enquestes 2013-2014

Enquestes 2012-2013

Enquestes 2011-2012

* En el cas d’aquest grau, no es disposa de resultats d’enquestes del curs 2010-2011 perquè el nombre de respostes de l’alumnat no va arribar al mínim requerit per fer l’informe.