Enquestes màsters

 

*Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Enquestes 2014-2015

Enquestes 2012-2013

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Enquestes 2014-2015

Enquestes 2013-2014

Enquestes 2012-2013

(Accés a històric d’enquestes pla d’estudis anterior)

*En el cas d’aquest màster, no es van programar enquestes del curs 2013-2014 perquè, en ser un màster biennal, no hi havia assignatures amb docència per avaluar.