Enquestes màsters

 

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials*

Enquestes 2014-2015

Enquestes 2012-2013

Màster de Gestió de Continguts Digitals (pla d'estudis 2012)

Enquestes 2015-2016

Enquestes 2014-2015

Enquestes 2013-2014

Enquestes 2012-2013

(Accés a històric d’enquestes pla d’estudis anterior)

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació*

Enquestes 2015-2016

 

*Aquests màsters són biennals i, per tant, les assignatures es programen, i s’avaluen, cada dos anys.