Indicadors d’inserció laboral

Els indicadors d’inserció laboral es recullen a partir de diferents instruments, els principals dels quals són:

  • Amb una periodicitat de tres anys, AQU duu a terme unes enquestes d’inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes i en publica els resultats.
  • La facultat, a través del Servei d’Ofertes de Feina (SIOF), recull les ofertes de treball dels àmbits de titulacions del centre, les fa arribar als titulats subscrits al servei i en fa una anàlisi anual.
  • El coordinador de pràctiques no curriculars del centre elabora un informe anual amb les dades relatives als convenis realitzats per l’alumnat de la facultat durant el curs anterior.