Enquesta de satisfacció i ocupació dels titulats

L’enquesta de satisfacció i ocupació dels titulats, elaborada per la Comissió Acadèmica de Facultat, va ser implantada l’any 2015, amb la voluntat de conèixer el nivell de satisfacció i d’inserció laboral del seus titulats. Les dades fan referència a titulats dels diferents graus i màsters que s’imparteixen actualment al centre i, també, a títols ja extingits (Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i Llicenciatura en Documentació).