Enquestes d’inserció laboral (AQU)

D’acord amb el PEQ 130 del SAIQU, d’anàlisi de resultats, el centre analitza i valora els resultats d’inserció laboral de les enquestes d’AQU que fan referència als títols del seu àmbit. La periodicitat i la promoció de titulats a la qual fan referència motiven que encara no hi hagi dades disponibles sobre els titulats dels graus i els màsters verificats a partir del 2009.

Al web de les titulacions de grau per a futurs estudiants el centre publica un resum dels indicadors més rellevants aportats pels informes d’AQU.

L’informe complet del 2017 es pot consultar a http://www.aqu.cat/doc/doc_56174010_1.pdf i els anteriors al web de l’AQU: http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral.html