Ocupabilitat a la facultat

Les dades d’inserció laboral s’extreuen de diverses fonts, les principals de les quals són les ofertes de feina per a titulats que es reben al SIOF i les ofertes de convenis de pràctiques no curriculars (habitualment remunerades) per a estudiants de totes les titulacions que es reben al centre.

  • Informe de dades recollides pel Servei d’Ofertes de Feina (SIOF) sobre les ofertes de treball dels àmbits de titulacions del centre que s’han enviat a través del butlletí setmanal als titulats subscrits al servei. Les dades no indiquen estrictament inserció, només informen sobre les característiques de l’oferta del sector ocupador.
  • Informes anuals de pràctiques no curriculars dutes a terme pels alumnes del centre, elaborats pel coordinador de pràctiques no curriculars que s’incorporen als informes de seguiment de les titulacions. Es tracta d’una recopilació d’indicadors establerta al PEQ 070 del SAIQU, de gestió de les pràctiques en el marc del procés de seguiment.
  • Informe sobre l’enquesta de satisfacció i ocupació dels titulats que la Facultat va implantar el juliol de 2015 i que es facilita als titulats quan passen a recollir el títol, aproximadament un any després de la seva titulació.

També es poden trobar dades d’inserció laboral a publicacions professionals. Un exemple de publicació recent és: Martín G., Yolanda [et al.]. “La inserció professional dels graduats en Informació i Documentació: el cas de la Universitat de Salamanca”. BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació. Núm. 32 (2014). <http://bid.ub.edu/32/martin1.htm>