Graus acreditats

Els dos graus presentats al procés d’acreditació 2015 van rebre informe favorable.
                                                 

 Grau de Comunicació Audiovisual  Informe d’acreditació (maig 2016)  
 Grau d’Informació i Documentació  Informe d’acreditació (maig 2016)