Informes Graus

 

Grau d’Informació i Documentació

Informe seguiment 2009-2010

       *Avaluació AQU

Informe seguiment 2010-2011

Informe seguiment 2011-2012

Informe seguiment 2012-2013

Informe seguiment 2013-2014

Grau de Comunicació Audiovisual

Informe seguiment 2010-2011

Informe seguiment 2011-2012

Informe seguiment 2012-2013

Informe seguiment 2013-2014

*Només en el cas d’aquest informe de seguiment es va rebre una avaluació per part d’AQU.