Memòries Màsters

 

Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Memòria Verifica (2012)

Informe favorable AQU (2012)

Verificat CU (2012)

Màster de Gestió de Continguts Digitals

Memòria Reverifica (2018)

Informe favorable AQU (2018)

Verificat CU (2012)

Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

Memòria Verifica (2015)

Informe favorable AQU (2015)

Verificat CU (2015)