Sistema de qualitat

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Sistema de qualitat
1. L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu (SAIQU)
2. Gestió per processos
3. La Comissió de Qualitat de la Facultat
Totes les pàgines

3. La Comissió de Qualitat de la Facultat

La Comissió de Qualitat de la Facultat (http://www.ub.edu/biblio/organs-de-govern/comissio-de-qualitat.html) garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

  • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
  • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
  • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.


SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació