Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Premis extraordinaris

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Premis extraordinaris

D’acord amb la normativa de premis extraordinaris de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació obre la convocatòria per a l’atorgament de premis extraordinaris dels graus de Comunicació Audiovisual i d'Informació i Documentació, i dels màsters de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Gestió de Continguts Digitals i de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació.

  • Els premis extraordinaris de grau s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent. En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.
  • Opten al premi extraordinari de màster els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què s’atorga el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi per cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria de la Facultat fins al dia 11 de desembre de 2017.

La data de lliurament dels premis extraordinaris es realitza en l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona.

Més informació a:

- Ensenyaments de grau: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_Grau.pdf

- Ensenyaments de màster universitari: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_master.pdfSEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació