Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Certificacions acadèmiques

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Certificacions acadèmiques

La Secretaria d'Estudiants i Docència pot emetre diferents tipus de documents:

Tipus

Contingut

Per a què serveix?

Com sol·licitar-la?

Termini

Certificació acadèmica personal

Totes les assignatures superades, convalidades o reconegudes, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificació. També consten les que estan matriculades però pendents de qualificació.

Algunes convocatòries d'oposicions, concursos, beques i per demanar convalidacions.

A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants). S'ha d'abonar la taxa per certificació.

Sol·licitud

Després de la sol·licitud en tres o quatre dies hàbils s'ha de recollir personalment a la Secretaria.

Certificació acadèmica oficial de trasllat

Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

Per seguir en una altra Universitat els mateixos estudis (trasllat d'expedient) o uns altres estudis però demanen aquesta certificació. També serveix com a certificació de simultaneïtat d'estudis.

A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants). S'abonen la taxa per trasllat i s'ha d'aportar la carta d'admissió del centre on continuareu els estudis. Consultar l'apartat canvi d'universitat i/o estudis

 

Des de la Secretaria s'envia directament a la Universitat on continuareu els estudis.

Certificació de matrícula

Consten les assignatures matriculades en el curs vigent.

Casos concrets per acreditar que esteu matriculat.

A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants) dins de l'horari de finestreta. S'ha d'abonar la taxa per certificació.

 

Després de la sol·licitud en tres o quatre dies hàbils s'ha de recollir personalment a la Secretaria.

Expedient acadèmic

Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

S'expedeix per a efectes concrets com sol·licitud de preinscripció, sol·licitud de beca.

A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants) dins de l'horari de finestreta sense pagament de taxa.

Es realitza al moment.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació