Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Compulses

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Compulses

Una fotocòpia compulsada és la reproduccció d'un document públic o privat original feta per mitjans tècnics i acreditat per la persona que té competència per realitzar la compulsa.

Per compulsar els documents, l'estudiant aportarà, juntament amb els documents originals, una fotocòpia dels mateixos. El personal de la Secretaria realitzarà la comprovació dels documents i còpies, comprovant la identitat del seu contingut, retornarà els documents originals a l'estudiant i segellarà les còpies amb l'acreditació de compulsa.

Els documents que es poden compulsar a Secretaria són:

  • Qualsevol document expedit per la Universitat de Barcelona
  • Els documents que la Secretaria demani per adjuntar al procediment administratiu.

No es poden compulsar els documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en un altre organisme o dependència de les Administracions Públiques, sense perjudici de la documentació que el personal acadèmic, el d’administració i serveis, i l’alumnat de la Universitat de Barcelona hagi de presentar per participar en habilitacions, convocatòries o concursos en altres Universitats o Organismes Públics.

 SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació