Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Convocatòria extraordinària de fi de carrera

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Convocatòria extraordinària de fi de carrera

L’alumnat al qual, en matricular‐se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim del 10 % dels crèdits per finalitzar l’ensenyament, pot optar a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a docència durant el semestre en què s’imparteix l’assignatura.

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària, cal matricular tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament.

En tot cas, és necessari presentar a Secretaria la sol·licitud específica de convocatòria extraordinària dins dels terminis següents:

  • Assignatures del 2n semestre i anuals: del 20 al 30 de novembre
  • Assignatures del 1r semestre: de l’1 al 15 d’abril

Període de la convocatòria extraordinària:

  • Assignatures del 2n semestre i anuals: gener/febrer
  • Assignatures del 1r semestre: juny

La convocatòria extraordinària de fi de carrera només contempla l'avaluació única.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació