Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Dispensa de l'assignatura Pràcticum

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Dispensa de l'assignatura Pràcticum

Els estudiants que acreditin experiència laboral en l’entorn professional propi de l’ensenyament corresponent poden sol·licitar ser dispensats de realitzar les hores d’estada al centre.

La dispensa només eximeix de les hores d'estada al centre de pràctiques, però no de la resta d’activitats formatives i acreditatives especificades al pla docent de l’assignatura de pràctiques dels diferents ensenyaments de la Facultat.

La informació sobre els requeriments i criteris per concedir la dispensa, la documentació que cal presentar per acreditar els requisits, i el termini d'admissió de les sol·licituds figura a la presentació de les pràctiques curriculars de cada ensenyament:

Es recomana als estudiants que contactin amb el coordinador de pràctiques corresponent per tal d’exposar el seu cas, abans de procedir al tràmit de la sol·licitud de dispensa.

Les sol·licituds s'han d'adreçar al degà de la Facultat i, a partir de la documentació aportada, l'equip de pràctiques de l’ensenyament dictaminarà sobre la concessió de la dispensa i ho comunicarà a la persona interessada.

 SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació