Logo Universitat de Barcelona Departament de Biologia Animal imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
DBA
Inici
Presentació
Directori
Docència
Antropologia
Zoologia
Recerca
Antropologia
Zoologia
Enllaços
imatge de maquetació
Icona d'informació Contacte:

dept-biologia-animal@ub.edu

Edifici Ramon Margalef
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Avinguda Diagonal 643
08028 Barcelona

Tel.: 93 402 1439
Fax: 93 403 5740

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Docència de la Secció de Zoologia imatge de maquetació
Assignatures de Llicenciatura
   
2n Cicle
 
Obligatòries
 
Artròpodes -
M.A. Arnedo, M. Blas, M. Goula, J. Pujade-Villar, A. Serra
Biologia de poblacions -
J. González-Solís
Cordats -
A. Casinos, J. Gosálbez, M.J. López-Fuster, G. Llorente, C. Sanpera
Optatives
 
Biomecànica -
A. Casinos
Comportament animal -
D. Rodríguez-Teijeiro
Sistemàtica i filogènia animal -
A. Casinos, C. Ribera
Zoogeografia -
X. Ferrer
Zoologia aplicada -
M. Ballesteros, M. Blas, J. Gosálbez, M. Goula, J. Real, D. Rodríguez-Teijeiro, A. de Sostoa, H. Salvadó
   
   
Assignatures de Grau
   
Grau de Biologia
1r Cicle
 
Biologia I -
E. Mateos
Biologia II -
M. Gazo, J. Pujade-Villar, H. Salvadó, D. Vinyoles
Zoologia I -
M.A. Arnedo, M. Ballesteros, J. González-Solís, M. Goula, G. Llorente, S. López-Legentil, S. Mañosa, E. Mateos, C. Palacín, J. Pujade-Villar, H. Salvadó, A. Serra
Zoologia II -
C. Àvila, M. Ballesteros, M. Blas, L. Cardona, A. Casinos, J. Gosàlbez, M. Goula, M.J. López-Fuster, S. López-Legentil, S. Mañosa, E. Mateos, C. Palacín, J. Pujade-Villar, D. Rodríguez-Teijeiro, A. Serra, C. Sanpera, A. de Sostoa, D. Vinyoles
2n Cicle
 
Biogeografia -
X. Ferrer, A. de Sostoa  
Biologia d'artròpodes -
M.A. Arnedo, M. Blas, M. Goula, J. Pujade-Villar, A. Serra
Biologia de cordats -
A. Casinos, J. Gosàlbez, M.J. López-Fuster, G. Llorente, C. Sanpera
Biologia d'invertebrats marins -
C. Àvila, M. Ballesteros, S. López-Legentil, E. Mateos, C. Palacín, H. Salvadó
Biologia de poblacions -
J. González-Solís, D. San Mauro
Evolució -
J. González-Solís 
Sistemàtica biològica: principis, mètodes i aplicacions -
M.A. Arnedo, C. Ribera 
Vegetació i hàbitats -
M. Blas, M. Goula, A. Serra
   
Grau de Bioquímica
1r Cicle
 
Biologia I -
D. Vinyoles
   
Grau de Biotecnologia
1r Cicle
 
Biotecnologia de la producció vegetal -
M. Blas
2n Cicle
 
Aqüicultura -
L. Cardona, H. Salvadó
Control de plagues i malalties de les plantes -
M. Blas, M. Goula
Molècules bioactives extretes d'animals, plantes i fongs -
C. Àvila, S. López-Legentil
   
Grau de Ciències Ambientals
1r Cicle
 
Biologia animal I -
A. Borrell, M. Gazo
2n Cicle
 
Biologia animal aplicada -
C. Àvila, M. Ballesteros, M. Blas, L. Cardona, M. Goula, D. Rodríguez-Teijeiro, H. Salvadó, A. de Sostoa, D. Vinyoles 
Conservació de la biodiversitat -
L. Cardona 
Gestió d'espècies nocives -
M. Blas, M. Goula, J. Gosálbez
Gestió de fauna -
S. Mañosa, D. Rodríguez-Teijeiro, A. de Sostoa
Toxicologia ambiental -
A. Borrell, C. Sanpera 
   
Grau de Ciències Biomèdiques
1r Cicle
 
Biologia II -
M.J. López-Fuster  
Elements d'anatomia i organografia -
L. Cardona, M. Gazo, J. González-Solís, J. Gosálbez
2n Cicle
 
Parasitologia -
H. Salvadó

 

Assignatures de Màster
   
Anatomia funcional dels animals -
A. Casinos
Aplicacions de la inferència filogenètica -
M.A. Arnedo, C. Ribera
Aproximació multidisciplinar a l'estudi de la biodiversitat -
S. Mañosa
Bases de dades i col·leccions aplicades a la conservació -
A. Serra
Biologia i estratègies reproductives -
J. González-Solís, M. Goula
Conservació i gestió de fauna aquàtica continental -
A. de Sostoa, D. Vinyoles
Conservació i gestió de la fauna marina -
A. Aguilar, L. Cardona, M. Gazo
Conservació i gestió de la fauna terrestre -
J. Real
Comportament animal -
D. Rodríguez-Teijeiro
Comportament i conservació -
D. Rodríguez-Teijeiro, A. de Sostoa, D. Vinyoles
Efectes de la contaminació en la biodiversitat -
A. Borrell
Entomologia aplicada (plagues) -
M. Blas, M. Goula
Entomologia mèdica -
J. Pujade-Villar
Filogènia animal -
M.A. Arnedo, M. Ballesteros, M.J. López-Fuster, S. López-Legentil, G. Llorente, C. Palacín, C. Ribera
Fonaments de biologia de la conservació -
A. Aguilar
Gestió de les invasions biològiques -
X. Ferrer, D. Rodríguez-Teijeiro, A. de Sostoa, D. Vinyoles
Herpetologia -
G. Llorente
Ictiologia -
A. de Sostoa, D. Vinyoles
Malacologia -
C. Àvila, M. Ballesteros
Mastozoologia -
J. Gosálbez, M.J. López-Fuster
Mètodes d'inferència filogenètica -
M.A. Arnedo, C. Ribera
Orientació i migració -
J. González-Solís, D. Rodríguez-Teijeiro
Ornitologia -
X. Ferrer, S. Mañosa
Relacions tròfiques -
C. Sanpera
Pràcticum d'artròpodes -
C. Ribera, A. Serra
Pràcticum d'invertebrats -
C. Àvila, M. Ballesteros, C. Palacín, R. Pérez-Portela, H. Salvadó
Pràcticum de vertebrats -
M.J. López-Fuster, G. Llorente
Zoogeografia -
X. Ferrer
   
Màster de l'Aigua
Aigües residuals -
H. Salvadó
Agricultura i ramaderia -
L. Cardona
   
Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí
Biodiversitat animal marina -
M. Ballesteros, L. Cardona, J. González-Solís, E. Mateos, C. Palacín
Biologia d'aus marines -
J. González-Solís
Biologia de la conservació -
A. Aguilar
Biologia de mamífers i rèptils marins -
L. Cardona, M. Gazo
Conservació i gestió de la fauna marina -
A. Aguilar, L. Cardona, M. Gazo
Explotació de recursos marins -
M. Ballesteros, L. Cardona
Pràctiques de mar d'oceanografia -
M. Ballesteros, L. Cardona, E. Mateos, C. Palacín
   
Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Les activitats de camp com a eina didàctica -
E. Mateos
   
   
Col·leccions zoològiques docents - Responsable: E. Mateos  
   
   

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: DBA
Última actualització o validació: 29.03.2012
imatge de maquetació