Logo Universitat de Barcelona Departament de Biologia Animal imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
DBA
Inici DBA
Directori
imatge de maquetació
Icona d'informació Contacte:Edifici Ramon Margalef
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Avinguda Diagonal 643
08028 BarcelonaFax: 93 403 5740

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Adolf de Sostoa Fernández imatge de maquetació
Professor Titular
Unitat de Vertebratse-mail: asostoa@ub.edu

Telèfon: + 34 93 402 1449

 

DOCÈNCIA
   
Assignatures de Llicenciatura
   
Llicenciatura en Biologia  
Zoologia aplicada  
   
Assignatures de Grau
   
Grau de Biologia  
Biogeografia  
Zoologia II  
   
Grau de Ciències Ambientals  
Biologia animal aplicada  
Gestió de fauna  
   
Assignatures de Màster
   
Màster en Biodiversitat  
Comportament i conservació  
Conservació i gestió de fauna aquàtica continental  
Gestió de les invasions biològiques  
Ictiologia  
   
RECERCA
   
Línies de recerca
   
Taxonomia, faunística i distribució de peixos
Estudis de taxonomia, biodiversitat, distribució i biogeografia de peixos continentals.
   
Biologia de peixos

Edat, creixement i biologia de la reproducció de peixos continentals.

   
Ecologia de peixos
Comunitats de peixos, ecologia tròfica, producció, selecció i ús del microhàbitat, migracions i activitat, relacions intraespecífiques i interespecífiques, espècies invasores.
   
Gestió i conservació de la fauna aquàtica continental

Diagnosi i avaluació ambiental, indicadors biòtics, gestió íctica, caudals ecològics, restauració ambiental, gestió de les invasions biològiques, gestió de la pesca sostenible.

   
Projectes de recerca
   
- Resiliència dels rius mediterranis als focs forestals. Canvis en processos clau: depredació, flux d'energia (llum) i hidrologia (sequeres). FURIMED-2.
 
- Definició i estandarització de protocols d'avaluació de l'estat ecològic en rius mediterranis segons les directrius de la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE)
 
Col·laboradors
   
Alumnes predoctorals
- Nicole Colin Muñoz - colin.nicole@gmail.com
- Mario Monroy López - mmonroylopez@yahoo.com
- Silvia Rodriguez Climent - silviarodriguezcliment@gmail.com
   
Investigadors postdoctorals
- Alberto Maceda Veiga - amaceda@ub.edu
   
Publicacions rellevants
   
- Benejam, L;. Alcaraz, C.; Benito, J.; Caiola, N.; Maceda-Veiga, A.; Sostoa, A. de; García-Berthou, E. 2012. Capturability and intercalibration of four electrofishing teams in Mediterranean streams. Fisheries Research, 2011.
 
- Maceda-Veiga, A.; Monroy, M.; Sostoa, A. de. 2012. Metal bioacumulation in the Mediterranean barbel (Barbus meridionalis) in a Mediterranean River receiving effluents from urban industrial wastewater treatment plants. Ecotoxicology and Environmental Safety, 76: 93-101.
 
- Maceda-Veiga, A.; Sostoa, A., de. 2011.Observational evidence of the sensitivity of some fish species to environmental stressors in Mediterranean rivers. Ecological Indicators, 11(2010):311- 317
 
- Vinyoles, D.; Sostoa, A.; Franch, C.; Maceda-Veiga, A.; Casals, F.; Caiola, N. 2010. Life history traits of the stone loach Barbatula barbatula (Linnaeus) in a Mediterranean climate stream. Journal of Fish Biology, 77: 20-32.
 
- Maceda-Veiga, A.; Monroy, M.; Viscor, G.; Sostoa, A., de. 2010. Changes in non-specific biomarkers in the Mediterranean barbel (Barbus meridionalis) exposed to sewage effluents in a Mediterranean stream (Catalonia, NE Spain). Aquatic Toxicology, 100(2010):229-237.
 
- Maceda-Veiga, A.; Monleón-Getino, A.; Caiola, N.; Casals, F. & Sostoa, A. de. 2010. Changes in fish assemblages in catchments in north eastern Spain: biodiversity, conservation status and introduced species. Freshwater Biology, 55(2010): 1734-1746.
 
- Maceda-Veiga, A.; Salvadó, H.; Vinyoles, D.; De Sostoa, A. 2009. Outbreaks of Ichthyophthirius multifiliis in Redtail Barbs Barbus haasi in a Mediterranean Stream during Drought. Journal of Aquatic Animal Health, 21 (3):189-194.
 
- Ferreira, M.T.; Oliveira, J.; Caiola, N.; Sostoa, A. de; Casals, F.; Cortes, R.; Economou, A.; Zogaris, S.; Garcia-Jalon, D.; Ilhéu, M.; Martinez-Capel, F.; Pont, D.; Rogers, C.; Prenda, J. 2007. Ecological traits of fish assemblages from Mediterranean Europe and their responses to human disturbance. Fisheries Management and Ecology, 14 (6):473-481.
 
- Schmutz, S., Melcher, A., Frangez, C., Haidvogl, G., Beier, U., Böhmer, J., Breine, J.; Simoens, I.; Caiola, N.; Sostoa, A. de; Ferreira, M.T.; Oliveira, J.; Grenouillet, G.; Goffaux, D.; de Leeuw, J.J.; Noble, R.A.A.; Roset, N.; Virbickas, T. 2007. Spatially based methods to assess of the ecological status of riverine fish assemblages in European ecoregions. Fish Management and Ecology, 14 (6):441-452.
 
- Vinyoles, D.; Robalo, J.I.; Sostoa, A. de; Almodovar, A.; Elvira, B.; Nicola, G.G.; Fernández-Delgado, C.; Santos, S.; Doadrio, I.; Sardà-Palomera, F. ; Almada, V.C. 2007. Spread of the alien bleak Alburnus alburnus (L., 1758) in the Iberian Peninsula: the role of reservoirs. Graellsia, 63 (1):101-110.
 
- Doadrio.I; Kottelat, M.; Sostoa, A. de,.2007. Squalius laietanus, a new species of cyprinid fish from north-eastern Spain and soththern France. Ichthyological Exploration of Freshwater, 18: 247-256
 
- Ferreira, M.T.; Caiola, N.; Casals, F.; Oliveira, J.; de Sostoa, A. 2007. Assessing perturbation of river fish communities in the Iberian Ecoregion. Fisheries Management and Ecology, 14 (6):519- 530.
 
- Reyjol, Y.; Hugueny, B.; Pont, D.; Bianco, P.G.; Beier, U.; Caiola, N.; Casals, F.; Cowx, I.; Economou, A.; Ferreira, M.T.; Haidvogl, G.; Noble, R.; Sostoa, A. de; Vigueron, T.; Virbickas, T. 2007. Patterns in species richness and endemismo of European freshwater fish.Global Ecology and Biogeography, 16: 65-75.
 
- Vinyoles, D. & Sostoa, A. de. 2007. Life history traits of the endangered river blenny Salaria fluviatilis (Asso) and their implications for conservation. Journal of Fish Biology, 70:1088-1108.
 
- Santos, X.; Vilardebó, E.; Casals, F.; Llorente, G.A.; Vinyoles, D.; de Sostoa, A. 2006. Wide food availability favors intraspecific trophic segregation in predators: the case of a water snake in a Mediterranean river. Animal Biology, 56 (3): 299-309.
   

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: DBA
Última actualització o validació: 10.10.2012
imatge de maquetació