Logo Universitat de Barcelona
Biophysics and Bioengineering Unit
imatge de maquetació
Department of Biomedicine
imatge de maquetació
Drop Down Menu
 
Icona d'informació

More information:

Biophysics and Bioengineering Unit

School of Medicine
University of Barcelona

Casanova 143
08036 Barcelona
Telephone: 93 402 4515

 

 

Biophysics and Bioengineering Unit

Physiological Sciences Departament I
School of Medicine

University of Barcelona

 

 

 

 

© University of Barcelona
Edition: Biophysic Unit
Lastupdate: 02.05.2016