imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
imatge de diagramació
Òrgans de govern i consells d'estudis imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
imatge de diagramació
Índex
Òrgans de govern
Deganat
Junta de Facultat
Comissions
Consells d'estudis
 
Icona d'informació Per a més informació:

Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 645
08028 Barcelona

Tel.: 93 402 10 86
Tel.: 93 402 14 29
Fax: 93 330 71 57

imatge de diagramació imatge de diagramació  
 

Comissió d'Igualtat

Article 32 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)

1. La Comissió d’Igualtat està formada pels següents membres:

a) el degà o degana, vicedegà o vicedegana o secretari o secretària en qui delegui,

b) un professor en representació de cada departament de la Facultat

c) l’administrador o administradora de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i amb vot, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió

 

Contacte: igualtat.biologia@ub.edu

 

Composició: *

Professor
 

Càrrec i/o Departament

Secció
Neus Carbó Carbó Presidenta   Per delegació de la Degana
Annabel Valledor Fernández   Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.  
Marina Teresa Blas Esteban   Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals  
Francesc López Soriano   Bioquímica i Biomedicina Molecular  
Silvia Bofill Mas   Genètica, Microbiologia i Estadística  
       

Pilar Goñalons Benavent

  Cap d' Oficina d'Afers Generals Per delegació de l'Administradora
imatge de diagramació

* Aprovat per Junta de Facultat de data 18 de març de 2019.

 

ACTES DE LA COMISSIÓ

Presentació Comissió d'Igualtat de la Facultat de Biologia: 5 de març de 2019

Cine Forum Comissió Igualtat 2019

PRIMERA DONA PROFESSORA DE LA FACULTAT: ENRIQUETA ORTEGA FELIU

 

EINES DE LA COMISSIÓ

 

Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona

 

ALTRES DOCUMENTS D'INTERÈS

Reglament Marc de les Comissions d'Igualtat de centre

Guia de la UdG per a un ús igualitari del llenguatge

 

 

 

 
imatge de diagramació
imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Biologia
Última actualització o validació:24.07.2019