Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
    Contacte Cerca Directori UB imatge de maquetació
layout image
Informació general
Pàgina principal
La Facultat
Presentació
Com s'hi arriba
Espais de la Facultat
Òrgans de govern i consells d'estudis
Departaments
Administració
Biblioteca
Aparcament
Serveis generals i ús d'instal·lacions
Usos lingüístics
Oferta d'estudis de grau
Oferta de màsters, postgraus i doctorat
Altra oferta formativa
Recerca
Estudiants, professors i investigadors visitants
Societat
Ocupació i treball
imatge de maquetació

 

layout image
 
layout image
  La Facultat

Presentació

La Facultat de Biologia de la Universitat de  Barcelona es va crear l’any 1974, i va ser pionera a l’Estat espanyol. Va aparèixer com a conseqüència de l’augment continuat de coneixements en el camp de les ciències de la vida acompanyat d’una incessant diversificació. Aviat van aparèixer altres facultats de Biologia que van permetre una nova i millor configuració del perfil del biòleg. El precedent imprescindible per comprendre aquest fet és la divisió de la llicenciatura de Ciències Naturals en dues noves carreres, una de Biologia i una altra de Geologia, que es va fer quasi vint anys abans (1952). Ambdues van continuar dins les facultats de ciències i encara hi són en algunes universitats.

La llavor de la nostra Facultat de Biologia és bastant antiga i pot vincular-se a la creació de la càtedra d’Història Natural a la Universitat de Barcelona (1899). Potser no fou casual el fet que es cobrís amb un home com Odón de Buen (1863-1945), caracteritzat tant pel seu tarannà polèmic com pel seu darwinisme radical. És per això que hauria de topar necessàriament amb la sòlida reacció conservadora que en aquell temps s’havia format a Barcelona per fer front al corrent materialista i ateu en el camp de les ciències naturals. En realitat, fou un reflex d’una virulenta polèmica llavors estesa per tot Europa. La inauguració de l’edifici principal de la Facultat de Biologia de Barcelona l’any 1982 va coincidir amb el centenari de la mort de Darwin i hi va haver un ressò dels vells temps en un acte commemoratiu que va omplir de gom a gom el Paranimf de la Universitat amb un públic que quasi traspuava devoció i que incloïa tres generacions.

La llicenciatura de Ciències Naturals va fer un llarg decurs restringit a Barcelona i a Madrid fins a l’arribada de l’expansió abans referida. Certament destacaren alguns professors il·lustres, però la repercussió social estava al principi pràcticament limitada a la formació de professors de ciències naturals per al Batxillerat. És a l’entorn dels anys cinquanta quan els llicenciats en Ciències Naturals, i posteriorment en Biologia, comencen a nodrir nous centres de recerca fonamental i aplicada, principalment sota els auspicis del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Així, cal destacar com el CSIC ha promogut des de la nostra Universitat l’Institut d’Investigacions Pesqueres, que ha assolit abast estatal. La pedrera de naturalistes i després de biòlegs va permetre al mateix temps certa penetració en la indústria i en l’àmbit sanitari. Més tard ho va fer també en diferents sectors de l’administració i els serveis.

La Facultat de Biologia és al campus de Pedralbes (Av . Diagonal, 643) davant del Palau Reial, de manera que gaudeix d’una bona comunicació mitjançant els diferents sistemes de transport públic de l’àrea metropolitana.

Les tres funcions bàsiques de la Facultat són:

  • La docència: transmetre coneixement.
  • La recerca: generar coneixement.
  • Relacions amb la societat: afavorir el desenvolupament de la recerca i la incorporació al mercat de treball.

Per assolir aquests objectius ens hem dotat de les eines necessàries.

Físicament, la Facultat està constituïda per tres edificis: l’edifici Margalef, l’edifici Prevosti i l’Aulari. La distribució de tots els espais entre aquests edificis es pot consultar a Espais. Per adaptar-se a les necessitats docents de cada assignatura, les aules tenen diverses capacitats i disposen de les últimes tecnologies, que permeten impartir la docència amb la màxima qualitat. A més, hi ha sis aules per a les classes que es facin mitjançant la tecnologia informàtica, amb un total de noranta ordinadors, renovats cada tres anys i connectats a la xarxa telemàtica de la UB. Finalment, els laboratoris docents són aules dissenyades per rebre mòduls de quinze estudiants amb un professor o de trenta estudiants amb dos professors. Amb l’objectiu de contribuir a una millor formació dels nostres estudiants, la Facultat ofereix diversos serveis, entre els quals cal destacar la biblioteca, que ocupa un quart edifici.

Naturalment, totes les assignatures que requereixen estudiar els éssers vius dins del seu entorn inclouen pràctiques de camp.

Amb l’objectiu de contribuir a una millor formació dels nostres estudiants, la Facultat ofereix diversos serveis, entre els quals cal destacar la biblioteca, que ocupa un quart edifici.

Un altre dels instruments que hem posat en funcionament per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels nostres estudiants és el projecte d’innovació docent, que té dos components: l’acció tutorial i la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge.

En l’actual context social que s’expandeix i s’intercomunica cada cop més, amb una remodelació continuada de l’ensenyament superior, cal reconèixer el gran risc que comporta qualsevol previsió. La Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona n’és particularment conscient i vol acceptar la part del repte que representa això. Ara també, com fa més de cent anys, ens renovem en l’eufòria d’un moviment intel·lectual d’abast generalitzat, que comprèn corrents tan atractius com l’ambientalisme o les noves biotecnologies. La Facultat de Biologia de la UB ofereix efectivament una opció per participar-hi.


 

layout image
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Biologia - Comunicació
Última actualització o validació: 08.02.2018
imatge de maquetació