Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Administració de Biologia/Geologia   Imatge de diagramació
Anterior Inici Facultat Inici UB   Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Serveis Adscrits Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Servei de Vehicles Avinguda Diagonal, 643
08028 Barcelona
Facultat de Biologia
Tel. 93 - 4035967 / Fax 93 - 4110887
Veure Tríptic del Servei

INFORMACIÓ GENERAL

CONDICIONS D'US:

1.- Els vehicles es cedeixen sense conductor, amb reserva prèvia. L'ús del vehicle és destinat a docència, recerca o altres tasques d'interès per a la UB, per la qual cosa, el conductor del vehicle haurà de pertànyer al col·lectiu de Professorat/Investigador o al Personal d'Administració i Serveis. En cap cas s'autoritza la utilització del vehicle per a ús particular.

2.-És obligatori informar sobre qualsevol incidència o anomalia que es detecti en el vehicle.

3.-El lloc de lliurament i recepció del vehicle serà el mateix Servei, annex a la Facultat de Biologia.

4.- L'horari d'ús del vehicle d'una jornada és de 8h. a 20h. i el de mitja jornada de 8h. a  14h.  o de 14h. a 20 h.   La demora en el retorn, sense causa justificada, pot suposar l'haver de tenir d' abonar una fracció de la jornada següent.
Així mateix, en cas que no es reculli en la data/dates reservades un vehicle i no es comuniqui la cancel.lació abans de les 9 hores del mateix dia, es podrà facturar el 50 % de l'import de la tarifa del vehicle reservat.

5 .-  El conductor del vehicle serà el responsable de totes les multes i altres denúncies  per les infraccions comeses en el període en que utilitza el vehicle.

6.- Combustible : És a càrrec de l'usuari. Els vehicles es lliuren  amb el dipòsit ple i és obligatori tornar-los amb les mateixes condicions. El fet de no tornar el vehicle amb el dipòsit ple suposarà un recàrrec de 15 euros, més l'import del combustible.

7.- En el cas que el sol·licitant tingui pendent de pagament serveis anteriors que puguin ser considerats per l'Administració com a suficientment antics o d'alt import, es reserva el dret de no cessió del vehicle sol·licitat.

RESERVES

Imprès de sol·licitud i reserva de vehicles  (WORD)

Es poden reservar els vehicles amb l'imprès normalitzat que haurà de ser enviat per e-mail a l'adreça:
vehicles-biogeo@ub.edu
. Aquest imprès es pot trobar al mateix Servei, i als punts d'informació de Biologia i Geologia.
Abans de recollir el vehicle sempre s'haurà d'haver complimentat l'imprès de sol·licitud.

TARIFES

Les tarifes són les aprovades per la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern, inclouen les assegurances del conductor, dels ocupants i d'assistència en viatge i la neteja del vehicle. El quilometratge és il·limitat

Tipus Vehicle 1/2 Dia 1 Dia Tarifes reduïdes 1 dia *
Combi Furgoneta 5 places 50 Euros 64 Euros

52 Euros

Combi Furgoneta 6 a 9 places 60 Euros 82 Euros 54 Euros
Tot Terreny (4 x 4) 62 Euros 84 Euros

56 Euros


*Tarifes reduïdes:
S'apliquen als usuaris de les Facultats de Biologia i Geologia. S'apliquen només en el cas que el vehicle s'utilitzi per a docència. Per aplicar aquesta tarifa la reserva s'haurà de fer per a tota la programació de l'assignatura

PAGAMENT

Tots els pagaments per a l'ús de vehicles aniran a càrrec d'aplicacions pressupostaries internes de la Universitat de Barcelona. En cap cas s'acceptaran pagaments en efectiu ni aplicacions externes.
Els càrrecs als usuaris es passaran  mensualment, pels serveis utilitzats el mes anterior.

VEHICLES DISPONIBLES

El servei de vehicles disposa de 11 vehicles de 6 models diferents per tal de cobrir les necessitats de realització d'assignatures de pràctiques, activitats de recerca de camp, així con donar suport a les necessitats de transport d'utillatge dins de la Universitat i de l'automoció per l'assistència a congressos i reunions científiques o acadèmiques sense la necessitat d'utilitazar el vehicle particular.

MODELS I CARACTERÍSTIQUES DE COTXES DISPONIBLES

Mitsubishi L200 pick-up

Mitsubishi Montero 4 x 4 5 places

Mitsubishi Montero 4 x 4 7 places

Peugeot Boxer Minibus 9 places

Peugeot Expert Combi 9 places

Peugeot Partner Combi 5 places

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició:Secretaria d'Estudiants i Docència de Biologia
 
15.02.2018