Benvinguts/des

El GID Biologia i Cultura de la UB Grup interdisciplinari que treballa en la Innovació Docent dels camps de l’Antropologia Biològica, Arqueologia, y la Medicina. Està obert a qualsevol iniciativa que sigui interessant per a la innovació docent dins:

 1. Paleoantropologia i els seus aspectes relacionats d’Osteologia Evolutiva de Vertebrats.
 2. Desenvolupament humà i estimació de l’edat adulta i subadulta de restes esquelètiques humanes.
 3. Anàlisi de la variabilitat anatòmica humana.
 4. Identificació biològica de restes esquelètiques d’origen forense i arqueològic.
 5. L’estudi i incidència de les paleopatologies animals i humanes, i la seva relació.
 6. L’estudi de les estratègies de subsistència i economia a les societats del passat.
 7. Caracterització antropo-arqueològica de les poblacions humanes antigues. Reconstrucció del paisatge i ús del territori.

 

El Grup està generant una base de dades de diversitat esquelètica llatina, per classes d'edat i sexe (inclou nens) amb dades de col·leccions de museus europeus d'edat i sexe coneguts així com amb imatges radiogràfiques d'hospitals públics espanyols. L’activitat del grup es projecta a l’ I+D+I mitjançant ‘*UBioforens’, de la Fundació Bosch *Gimpera,

Veure document (català)
Ver documento (español)

Aquesta base de dades, operativa, amb el Programa IDADE2 és ja operativa en qualsevol tipus de casos d'identificació esquelètica, bé d'individus aïllats com en grans catàstrofes, situacions aquestes últimes en les quals podem ajudar resolent en 48 hores la reordenació dels fragments cadàvers, treballant ‘on line’ mitjançant radiografies, juntament amb l'equip forense que realitzi les esmentades radiografies des del lloc dels fets. Per altra banda s’està desenvolupant una tècnica per al diagnòstic de l'edat en immigrants, uns dels problemes policials de més actualitat.

A més aquesta innovació docent permet:

 1. Estudiar els diversos sistemes del cos en una gran diversitat de formes, doncs  permet augmentar, tallar, retallar, acolorir, girar, mesurar amb precisió, etc… tot el cos humà que hagi estat tomografiat. 
 2. Evita la manipulació i tràfec d'esquelets humans, substituïts pels esquelets d'humans encara vius de les TCs, de tot tipus d'edat, sexe i raça. 
 3. a l’alumne familiaritzar-se amb les noves tècniques de les imatges digitals d'alta precisió.
 4. Introdueix una notable millora pedagògica --impartida mitjançant ordinador amb programari gratuït de lliure distribució--, ja que prescindeix de l'ús els laboratoris especialitzats excepte en la fase final (per a una comprovació empírica).
 5. Imparteix la classe pràctica des de la mateixa Aula de Teoria. Això, al seu torn, facilita la distribució d'aules i, en definitiva, un horari més ampli i flexible. 

 

Durant el passat curs 2011-12  el nostre GID ha centrat la seva activitat en:

 1. Cursos de Grau i Màster
 2. Potenciació de la integració de les diferents branques del Grup.
 3. Activitats d’Extensió Universitària i a la societat catalana en general