Estructura del Grup

  1. Grup de la Fac. De Biologia el a UB
  2. El grup d’Arqueologia i Bioarqueologia de Prehistòria de la UB
  3. Un “Forensic Anthropologist Practitioner at Cellmark Forensic Services (UK)” que treballa en identificació de desapareguts i coopera empresarialment amb les Forces de Seguretat de l’Estat de UK.
  4. Anatomistes del Dept. d’Anatomia de Campus de Bellvitge UB
  5. El Servei de Radiologia de Sant Joan de Déu. UB.

 

Prehistòria

- Rocio Da Riva
- Lluis Lloveras
- Santi Riera
- Jordi Nadal

Antropologia Física / Antropologia Forense

- Nicholas Màrquez-Grant
- Ana Clavero
- Aniol Pujol
- Marta San Millán
- Carme Rissech
- Daniel Turbón
- Mireya Alcina

Medicina - Radiologia

Medicina - Anatomia

- Maribel Miguel
- Tomás Domingo
- Ingrid Möller
- David A. Bong
- Marc Blasi