Innovació Docent

ACTIVITATS D’INNOVACIÓ DOCENT DURANT 2011-12
 

A la Facultat de Biologia de la UB

 • Grau “Ciències Biomèdiques”. Assignatura Elements d’Anatomia i Organografia (Primer Curs de Grau). Impartició de dues classes pràctiques i dues de Teoria a 96 alumnes.
 1. Pràctica sobre “Tècniques d’imatge en Viu: estudi de telemetries” (Docs 1, 2 i 3).
 2. Pràctica sobre “Maduració esquelètica i Identificació Forense”. (Docs 1, 2 i 3).
 • Graus de “Biologia” i de “Ciències Biomèdiques”.  Assignatura Evolució Humana (Optativa). Impartició de 60 hores (30 de Teoria i 30 de pràctiques). La Innovació Docent ha estat:
 1. Pràctica sobre “Identificació Humana: Osteologia i Radiologia” (Docs 3,4 i 5).
  (veure vídeo)
 • Direcció de Practicums I i II; i TFGs:
 1. Vanessa Villalba Mouco (Doc 6).
 2. Sandra Pino Berga (Doc 7).

La Innovació Docent ha estat: Preparació de materials Docents i de Recerca I+D+I per la identificació Forense de diverses parts esquelètiques en població d’extracció llatina.

 • Transferibilitat:

a) Ensenyament universitari (Doc 8):

Organizació i Presidència del “XVII Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física (SEAF)”. Barcelona, 2011; i del Simposi Internacional, dins de l’esmentat congrés: “Los Neandertales en Iberia”, ofert als estudiants universitaris  amb 1 Crèdit de Lliure Elecció de la Universitat de Barcelona.

b) Ensenyament secundari (didàctica) (Doc 9):

Sessió didàctica (classe pràctica) de 3 hores de durada a alumnes del Col.legi Real Monestir de Santa Isabel (C Vergós 44-52, 08017 Barcelona). A la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona

 • Direcció de Màsters
 1. Mireya Alcina (Doc 10)
 2. Susana Mendiela (Doc 11)

La Innovació Docent ha estat l’aprenentatge de l’alumnat a portar a terme una recerca I+D+I aplicable a la identificació Forense (Mireya Alcina) i l’aplicació de les tecnologies i bases de dades desenvolupades pel grup en l’estudi de l’estat de salut d’una població de l’Edat del Coure de l’Arc Mediterrani. Actualment estant col·laborant en la docència i en la preparació de materials docents.

 

A la Facultat de Geografia i Història de la UB

El grup d’Arqueologia i de Bioarqueologia  de Prehistòria de la UB, innova la docència amb la producció científica experimental de la seva Recerca en tècniques osteològiques, microscòpiques, radiogràfiques, bioquímiques i estadístiques.

 • Seminari Universitari “MÈTODES D’INVESTIGACIÓ EN PALEANTROPOLOGIA I ANTROPOLOGIA FORENSE”. Aquest seminari es va fer dos cops dins els dos grups D i C de Prehistòria del Grau d’Arqueologia. Com diu el seu títol ha estat una mostra de la diversitat i l’aplicació de les metodologies actuals dins el camp de la Paleoantropologia i l’Antropologia Forense. Per portar-lo a terme s’han utilitzat tant materials esquelètics reals com imatges 3D procedents de tomografies computeritzades, enfocant-se el plantejament del seminari sempre dins una vessant pràctica. Aquest seminari tindrà la seva continuació el mes que ve amb un segon seminari on es podran aplicar aquestes tècniques dins la resolució d’un cas problema: “L’estudi del nen de Nariokotome”. Febrer 2013 (Doc 12).
 • Direcció de Màsters
 1. Nadihuska Rosado (Doc 13).
  La Innovació Docent ha estat l’aprenentatge de l’alumnat en la Recerca I+D+I de tècniques tafonòmiques aplicades a l’estudi de restes de fauna. Actualment col·labora en el desenvolupament de les pràctiques de laboratori d’alguns alumenes dels Graus d’Arqueologia i Història.

 

BEQUES I AJUTS

 1. BECA FPU de Marta San Millán (Doc 14).
 2. Beca ministerial de Col.laboració amb Departament Universitaris de Vanessa Villalba  (Doc 15).
 3. Grup de Recerca de Qualitat del GID “Biologia i Cultura
  ENTIDAD FINANCIADORA: Dept. D’Innovació, Universitat i Empresa. Generalitat de Catalunya
  PROGRAMA: Ajuts Universitaris i de Recerca
  TÍTULO: Grup d'Estudi d'Evolució dels Homínids i d'Altres Primats
  Núm. de Proyecto: 2009 SGR 884        Importe: €  57.200         Año: 2009-2013
  INVESTIGADOR PPAL. SOL.LICITANT: Dr. Alejandro Martínez Pérez-Pérez
  INVESTIGADOR PPAL. DEL PROJECTE INTEGRAT: Daniel Turbón Borrega

 

TRANSFERIBILITAT I+D+I. FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Fundació d’una empresa (UBIOFORENS),  via la F. Bosch Gimpera, de transferència a la societat espanyola i britànica i resta del món. S’està desenvolupant el projecte de CRONOS juntament amb la universitat de Murcia. CRONOS és programa informàtic que permetrà l’estimació de l’edat tant d’individus adults com subadults a partir d’inferència Bayesiana, podent canviar les dades de referència del càlcul i la probabilitat a priori utilitzada, segons la mostra a analitzar.

 

MÈRITS D’INNOVACIÓ DOCENT DEL GID Biologia i Cultura

 • Organització i Participació en Congressos
 • CIDUI 2012

Comunicació, avaluada per peer review amb nota 8,25, al VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2012 https://www.conftool.com/cidui2012/.  Avaluada  por peer review amb nota 8,25,

Títol de la Comunicació: Noves tecnologies d'imatge radiològica i la seva aplicació en la docència universitària. Aplicació en Antropologia Biològica i Biomedicina.

 • Projecte GID 2012PID–UB/024. NOVES TECNOLOGIES D'IMATGE RADIOLÓGICA I LA SEVA APLICACIÓ EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
 • SEAF17

Acció Complementaria. Ministerio de Ciéncia e Innovación XVII Congreso de la Sociedad Española de Antropologia Física. Ministeri de Ciència e Innovació. Investigador principal: Dr. Daniel Turbón. Durada des de: 2011  fins al 2011

 • Publicacions d’Innovació Docent
 • Carme Rissech, Aniol Pujol, Ana Clavero i Daniel Turbón. 2012. “Nuevas tecnologías de imagen radiológica y su aplicación en la docencia universitaria. aplicación en antropología biológica y biomedicina. Imágenes radiológicas 3D y 4D aplicadas en la docencia de la variabilidad humana” In: VII CIDUI: la universitat, una institució de la societat / vii: la universidad, una institución de la sociedad // vii: the university, an institution of society. ISBN: 978-84-695-4073-2
 • Treballs de Camp de becaris FPU i de Col·laboració amb Departaments universitaris:
 • Marta San Millán (Doc 16).

2012. Participación con la empresa Aditu servicios arqueológicos como instructora en el “Archaeological Field School” en el Monasterio de Zamartze (Uharte‐Arakil, Navarra), realizando trabajos de excavación, lavado, inventario y análisis preliminar de los huesos (estimación de edad, sexo y patologías), además de docencia de los alumnos de la escuela.

 • Vanessa Villalba (Doc 17).

2012. Col·laboració amb la Nicholas Márquez-Grant de Universitat d’Òxford en l’estudi d’unes restes d’un antic cementiri de Formentera (Illes Balears).

 • Aniol Pujol Bayona (Doc 18).

162012. Col·laboració amb la Nicholas Márquez-Grant de Universitat d’Òxford en l’estudi d’unes restes d’un antic cementiri de Formentera (Illes Balears).

 • Felicitacions del Rector (2011-12) (Doc 19).
 • Felicitació escrita del Rector de la Universitat de Barcelona per l'organització i presidència del 17 Congrés de la Societat Espanyola d'Antropologia Física. celebrat a Barcelona. Juny 2011.
 • Felicitació escrita del Rector de la Universitat de Barcelona pel resultat científic de l'article publicat en Journal of Anthropological Sciences vol 90. Juliol 2012.
 • Felicitació escrita del Rector de la Universitat de Barcelona per l'edició del llibre de caràcter internacional, en edició digital d'accés obert: Biodiversitat Humana i Evolució. Desembre 2012.
 • Mitjans de comunicació:
 • Entrevista en Avui.  3/06/2011.
 • Reportatge en El Periódico. 6/06/2011.
 • Reportatge en TRES14 de RTVE. 1/06/2011.
 • Entrevista en EL PERIÓDICO, de Barcelona, mab motiu del Centenario del Frau de Piltdown. 16/12/2012
 • Entrevista en Picó.cat, amb Alfred Rodríguez Picó. Radio La Xarxa (Barcelona). 17/01/2013

 

ALTRES MÈRITS D’INNOVACIÓ DOCENT: PRECEDENTS.

 • Impartició del curs ICE sobre l’Evolució Humana quatre cursos consecutius (2006-2010) (D. Turbón) (Docs 20 i 21).
 • Transferibilitat: Ensenyament secundari i Batxillerat

Dins el programa ARGO convocatòria 2007, La Dra. Rissech assessorà, mitjançant una sessió didàctica (classes pràctiques), el treball de recerca d’una alumne de Batxillerat de l’escola Sagrada Família de Barcelona. Va tenir lloc a la Fac. De Ciències de la UAB (Doc 22).

 • Participació en el programes de practiques en empreses, mitjançant Convenis de Cooperació Educativa i acollint alumnes a la Unitat d’Antropologia Física de la Facultat de Biologia de la UB durant el curs 2009-2010 (Doc 23).
 • Riera Mora, S.; Orengo, H.; Ejarque, A. (2008). Autoaprendizaje basado en la investigación. La historia del paisaje cultural del massís del Garraf a partir de la resolución de casos (Self-learning based on research: the history of cultural landscape at the Massís del Garraf, starting from  resolution of real case-study). Collection OMADO-Teaching objects and materials, University of Barcelona.
 • Riera Mora, S. (2007). Aprendizaje transdisciplinar con la resolución de casos basados en la investigación de campo: la historia del paisaje del massís del Garraf. International Workshop on History Learning. University of Barcelona. July 2007. Barcelona.

 

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA (darrers 5 anys).

 • 123 publicacions científiques (veure document adjunt i els respectius CVs dels investigadors a la web del Grup) (Doc 24).