IDADE2

IDADE 2 va se escrit pel professor George Estabrook de la Universitat de Michigan el 18 de maig del 2004 en col·laboració amb al Dra. Carme Rissech com a complement del treballs de Rissech i col (2006, 2007), els quals estan enfocats a l’estimació de l’edat adulta a partir de l’acetàbul i inferència Bayesiana.  

No obstant, IDADE2 també pot ser d’utilitat en el cas de voler aplicar inferència Bayesiana a altres variables discontinues diferents de les acetabulars. Podreu trobar informació sobre la seva aplicació i els càlculs que utilitza IDADE2 en IDADE2user’s.

Descàrregues:

  1. Programa IDADE2
  2. Guia dels usuaris IDADE2user’s
  3. Exemple de com posar les dades