DIVULGATION

Diffusion:

Docent innovation projects:

 • QUIFIEXP – Química Física Experimental (GIDCUB-13/112):

  • Principal Researcher: Jordi Ignes Mullol
  • Participating group members : Francesc Mas Pujadas, Sergio Madurga Diez
  • Founding: UBAR – Universitat de Barcelona
  • Duration: 2016-2019
 • Docència Adaptativa dins la Química Física Experimental, segona fase (2011PID-UB/74):

  • Principal Researcher: Jordi Ignes Mullol
  • Participating group members Francesc Mas Pujadas, Sergio Madurga Diez
  • Founding: UBAR – Universitat de Barcelona
  • Duration: 2011-2012
 • Disseny i implementació d’un Projecte Docent per a l’Experimentació en Química Física adaptat a les metodologies i objectius de l’EEES (2008PID-UB/121):

  • Principal Researcher: Jordi Ignes Mullol
  • Participating group members Francesc Mas Pujadas, Sergio Madurga Diez
  • Founding: UBAR – Universitat de Barcelona
  • Duration: 2008-2009
 • Introducció dels mapes mentals en la docència experimental de Química Física (2012PID-UB/057):

  • Principal Researcher: Jordi Ignes Mullol
  • Participating group members Francesc Mas Pujadas, Sergio Madurga Diez
  • Founding: UBAR – Universitat de Barcelona
  • Duration: 2013-2014
 • Docència Adaptativa dins la Química Física Experimental (2010PID-UB/15):

  • Principal Researcher: Jordi Ignes Mullol
  • Participating group members Francesc Mas Pujadas, Sergio Madurga Diez
  • Founding: UBAR – Universitat de Barcelona
  • Duration: 2010-2011
 • Biofisicoquímica (2007TED-UB/062):

  • Principal Researcher: Jordi Borrell Hernandez
  • Participating group members Francesc Mas Pujadas
  • Founding: UBAR – Universitat de Barcelona
  • Duration: 2007-2008