Logo Universitat de Barcelona Secció de Botànica
Català Español English
        Dept. Bio. Evol, Eco i C. AmbientalsBiologiaUB
Blat
 
Menú
Presentació
Història
Personal
Docència
 
icona d'informació Per a més informació:

Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Facultat de Biologia

Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona
Telèfons:
        934 021 465
        934 021 462
Fax:
        934 112 842

 
 

Esteve Llop Vallverdú

Esteve Llop Vallverdú
 
DADES
Nom: Esteve Llop Vallverdú
 

Professor associat

Correu electrònic:
Telèfon: +34 93 403 98 63
Línies:

Botànica, Liquenologia, Biodiversitat, Ecologia, Qualitat ambiental, Bioindicadors, Taxonomia, Sistemàtica, Biogeografia, Regió Mediterrània
Temàtica de recerca:
Aplicació de la diversitat biològica vegetal, principalment líquens, en l’avaluació i monitoreig de la qualitat ambiental d’hàbitats naturals i ambients afectats per l’activitat humana

Projectes actuals o recents:
Study of the Biological Communities at Ta’ Bistra Catacombs areas B and C in Mosta and Ghajn Tuffieħa Roman Baths in Mġarr (HM24/17/2012). Financiado por Heritage Malta y the European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas, investigador responsable: Esteve Llop Vallverdú.

Biodiversitat dels fons i líquens dels Països Catalans (PT2012-S02-Llimona). Financiado por el Institut d’Estudis Catalans en la convocatoria de “Programes de recerca per al trienni 2012-2014”, investigador principal: Francesc Xavier Llimona Pagès.

Publicacions recents

Publicacions en revistes indexades

Ribeiro, M. C.; Pinho, P.; Llop, E.; Branquinho, C.; Sousa, A. J.; Pereira, M. J. 2013. Associations between outdoor air quality and birth weight: a geostatistical sequential simulation approach in Coastal Alentejo, Portugal. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-013-0770-6
Ribeiro, M. C.; Pinho, P.; Llop, E.; Branquinho, C.; Sousa, A. J.; Pereira, M. J. 2013. Multivariate geostatistical methods for analysis of relationships between ecological indicators and environmental factors at multiple spatial scales. Ecological Indicators, 29, 339-347.
Muñiz, D.; Llop, E.; Hladun, N. L. 2013. Sphinctrina paramerae, a new Mediterranean species with non-septate spores. The Lichenologist, 45(2), 137-143.
Gómez-Bolea, A.; Llop, E.; Ariño, X.; Saiz-Jimenez, C.; Bonazza, A.; Messina, P.; Sabbioni, C. 2012. Mapping the impact of climate change on biomass acumulatiu on Stone. Journal of Cultural Heritage, 13, 254-258.
Llop, E.; Pinho, P.; Matos, P.; Pereira, M. J.; Branquinho, C. 2012. Relations between components of the epiphytic lichen diversity and air quality in a Mediterranean urban environment. Ecological Indicators, 13: 215-221.
Ribeiro, M. C.; Llop, E.; Branquinho, C.; Dias,  C. M.; Tavares, A. B.; Santos, F.; Soares, A.; Pereira, M. J. 2012. A retrospective cohort study to assess the association between outdoor air quality and low birth weight. Archives of Disease in Childhood, 97 Suppl.2: A283.
Ribeiro, M. C.; Pereira, M. J.; Soares, A.; Branquinho, C.; Augusto, S.; Llop, E.; Fonseca, S.; Nave, J. G.; Tavares, A. B.; Dias, C. M.; Silva, A.; Selemane, I.; de Toro, J.; Santos, M. J.; Santos, F. 2010. A study protocol to evaluate the relationship between outdoor air pollution and pregnancy outcomes. BMC Public Health, 10: 613.
Llop, E. 2010. Bacidia punica (Ramalinaceae), a new corticolous species from the Mediterranean region. The Bryologist, 113(2), 365-370.

 

Publicacions en revistes no indexades amb avaluació externa

Llop, E.; Aymerich, P. Aproximación a la biota liquénica del Parque Natural del Cadí-Moixeró. Líquenes de los bosques de coníferas. Botanica Complutensis, 34 (acceptat).

Llop, E.; Fernández-Brime, S.; Figueras-Balaguer, G.; Muñiz, D.; Llimona, X. Aproximació al coneixement de la flora liquènica i dels fongs liquenícoles dels altiplans i conques centrals de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 77 (en premsa).
Llop, E. La diversitat liquènica de les fagedes olositàniques, amb un estudi comparatiu de la diversitat liquènica epifítica dels alzinars i les fagedes de la Garrotxa. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 77 (en premsa).
Garrido-Benavent, I.; Llop, E.; Gómez-Bolea, A. 2013. Catálogo de líquenes epífitos de Quercus ilex subsp. rotundifolia de la Vall d’Albaida (Valencia, España). Botanica Complutensis, 37: 27-33.
Álvaro Martín, M. I.; Barbero Castro, M.; Llop Vallverdú, E.; Gómez-Bolea, A. 2010 (2009). Riquesa briològica i liquenològica del Parc de Collserola. Els seus valors i estacions d’especial interès. Acta Botanica Barcinonensis, 52: 5-44.
Gómez-Bolea, A.; Ariño, X.; Llop, E; Saiz-Jiménez, C. 2010. Biodeterioration of built heritage and climate change. Can we predict changes in biodeterioration? WTA-Schriftenreihe, 34: 149-158.

 

Llibres i capítols de llibres

Llop, E.; Álvaro, I.; Gómez-Bolea, A.; Hernández-Mariné, M.; Sammut, S. 2013. Biological crusts contribute to the protection of Neolithic Heritage in the Mediteranean region. In: Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage. M. A. Rogerio-Candelera, M. Lazzari & E. Cano (eds.).CRC Press, London. pp
Llop, E.; Álvaro, I.; Hernández-Mariné, M.; Sammut, S.; Gómez-Bolea, A. 2012. Colonization of Maltese catacombs by phototrophic biofilms. How much does light matter? In: Progress in Cultural Heritage Preservation, EUROMED 2012, 4th International Conference. ShortPapers. M. Ioannides, D. Fritsch, J. Leissner, R. David, F. Remondino & R. Caffo (eds.). Multi-Science Publishing Co, Essex. pp. 289-293.
Llop, E.; Álvaro, I.; Hernández-Mariné, M.; Sammut, S.; Gómez-Bolea, A. 2012. Biological crust contributes to the protection of Neolithic Heritage in the Mediterranean region. In: Research Advances for the Conservation of Cultural Heritage. M. Lazzari & S. Rochette (eds.). Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. p. 34.
Fernández-Brime, M.; Llop, E.; Gaya, E.; Llimona, X. 2012. La conservació del component criptogàmic dels ecosistemes terrestres, un món diferent. L'exemple dels líquens del P.N. del Cap de Creus. In: III Jornades de Conservació de Flora. Llibre de Resums. J. A. Conesa Mor (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida. p. 44.
Llop, E. 2012. L’efecte de la gestió forestal d’alzinars i fagedes en la diversitat liquènica de la Garrotxa. In: III Jornades de Conservació de Flora. Llibre de Resums. J. A. Conesa Mor (ed.). Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida. p. 20.
Gómez-Bolea, A.; Ariño, X.; Llop, E.; Saiz-Jiménez, C. 2010. Distribution of photoptrophic communities on monuments. In: The Atlas of Climate Change and Impact on European Cultural Heritage. Scientific Analysis and Management Strategies. C. Sabbioni, P. Brimblecombe, M. Cassar (eds.). Anthem Press, London. pp. 60-62.
Gómez-Bolea, A.; Ariño, X.; Llop, E.; Saiz-Jiménez, C. 2010. Biomass accumulation on monuments and lichen species richness. In: The Atlas of Climate Change and Impact on European Cultural Heritage. Scientific Analysis and Management Strategies. C. Sabbioni, P. Brimblecombe, M. Cassar (eds.). Anthem Press, London. pp. 118-124.
Llop, E.; Barbero, M.; Chesa, M. J.; Fernández-Brime, S.; Figueras, G.; Gómez-Bolea, A.; Hladun, N. L.; Muñiz, D.; Navarro-Rosinés, P. 2010. Els líquens i els fongs liquenícoles de les Planes de Son i la Mata de València. In: Els Sistemes Naturals de les Planes de Son i la Mata de València. J. Germain (ed.). Institució d’Història Natural-IEC, Barcelona. pp. 189-227.
Branquinho, C.; Pinho, P.; Llop, E.; Pereira, M. J. 2010. Lichen diversity as an ecological indicator of land-use change. In: Forest Landscapes and Global Change-New Frontiers in Management, Conservation and Restoration. Abstracts of the IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference. C. Azevedo, M. Feliciano, J. Castro, M. A. Pinto (eds.). Instituto Politécnico de Bragança, Bragança. pp. 84.
Matos, P.; Pinho, P.; Llop, E.; Branquinho, C. 2010. Can lichen functional diversity be a good indicator of macroclimate conditions? In: Forest Landscapes and Global Change-New Frontiers in Management, Conservation and Restoration. Abstracts of the IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference. C. Azevedo, M. Feliciano, J. Castro, M. A. Pinto (eds.). Instituto Politécnico de Bragança, Bragança. pp. 171.
Matos, P.; Pinho, P.; Llop, E.; Branquinho, C. 2010. Can lichen functional diversity be a good indicator of macroclimate conditions? In: Forest Landscapes and Global Change-New Frontiers in Management, Conservation and Restoration. Proceedings of the IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference. C. Azevedo, M. Feliciano, J. Castro, M. A. Pinto (eds.). pp. 64-69.
Ariño, X.; Llop, E.; Gómez-Bolea, A.; Saiz-Jiménez, C. 2010. Effects of climatic change on microorganisms colonizing cultural heritage stone materials. In: Climate Change and Cultural Heritage. R. - A. Lefrève & C. Sabbioni (eds.). Edipuglia, Bari. pp. 193-198.
 
 
  © Universitat de Barcelona Edició: Disseny Girona
Última actualització o validació:28.01.2014