Logo Universitat de Barcelona Secció de Fisiologia Vegetal
        Dept. Bio. Evol, Eco i C. AmbientalsBiologiaUB
Blat
 
Menú
Presentació
Història
Personal
Docència
 
icona d'informació Per a més informació:

Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Facultat de Biologia

Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona
Telèfon:
        934 021 465
Fax:
        934 112 842

 
 

Docència

La Secció de Fisiologia Vegetal participa en 4 Graus, 1 Programa de Doctorat i 6 Màsters de la UB

A) Estudis de Grau (Plans d’Estudi 22/4/2009)
Grau de Biologia
-Biologia I
-Biologia II
-Biotecnologia de la producció Vegetal
-Fisiologia Vegetal -Fisiologia Vegetal Aplicada
-Fisiologia Vegetal Integrativa
-Practicum I, Practicum II i Treballs finals de grau (TFG)

Grau de Ciències Ambientals
-Biologia Vegetal
-Biologia Vegetal Aplicada
-Ciència del sòl
-Restauració Ambiental
-Gestió Forestal
-Practicum I, Practicum II i Treballs finals de grau (TFG)

Grau de Biotecnologia
-Biotecnologia de la Producció Vegetal
-Bioquímica i Fisiologia Vegetal
-Cultius cel•lulars i Enginyeria Tissular
-Control del metabolisme
-Control de plagues i malalties
-Practicum I, Practicum II i Treballs finals de grau (TFG)

Grau de Bioquímica
-Fisiologia Vegetal
-Cultius cel•lulars i Enginyeria Tissular
-Practicum I, Practicum II i Treballs finals de grau (TFG)

PROGRAMES DE DOCTORAT
- Ecologia, Ciències Ambientals i Fisiologia Vegetal, línia d’investigació: Fisiologia de les plantes i l’ambient

MÀSTERS UNIVERSITARIS

-Màster d’Agrobiologia Ambiental (coordinat des de la Secció de Fisiologia Vegetal)
Matèries obligatòries (18 ECTS):
Determinants ambientals de la producció vegetal
-Control del metabolisme en la producció dels cultius (6 ECTS)
-Respostes de les plantes a l'estrès ambiental (6 ECTS)
-Noves Perspectives en Agrobiologia Ambiental (6 ECTS)

Matèries optatives (36 ECTS)
Millora de la producció, qualitat i protecció vegetal (21 ECTS)
-Relacions Sòl - planta (6 ECTS)
-Plantes i canvi global (3 ECTS)
-Control biològic de les malalties dels cultius (3 ECTS)
-Fonaments en Agrigenòmica (3 ECTS)
-Transgènics en Agrobiologia Ambiental (3 ECTS)
-Antioxidants naturals en la indústria agroalimentària (3 ECTS)

Tècniques aplicades en Agrobiologia Ambiental (12 ECTS)
-Disseny d'experiments en agronomia (3 ECTS)
-Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica aplicats a l'estudi i gestió mediambiental i agrícola (3 ECTS)
-Fitoremediació (3 ECTS)
Tècniques avançades de cultiu in vitro (3 ECTS)
Gestió de projectes i legislació de les empreses agràries (3 ECTS)
-Gestió de projectes i legislació de les empreses agràries (3 ECTS)

Matèria obligatòria (18 ECTS): Treball Final de Màster
-Màster Biodiversitat
- Diversitat funcional de les plantes
- Estratègies reproductives de plantes vasculars
- Tècniques d’anàlisi de laboratori

-Màster - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
- Complements per a la Formació Disciplinària en Biologia
- Pràctiques II
- Treball fi de màster

-Màster - Ciència i Gestió Integral de l'Aigua
- Elements de geologia i biologia en el cicle de l'aigua

-Màster Aigua, Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible
- L’Aigua en l’agricultura i ramaderia

-Màster d’Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural
- Incendis i Restauració forestal
- Regeneració de dunes i platges
- Restauració de dunes i pedreres

 
  © Universitat de Barcelona Edició: Disseny Girona
Última actualització o validació:11.01.2017