bibliobús

El bibliobús, un bon equip per a un servei personalitzat i flexible: els resultats d’un estudi d’usuaris

Maite Comalat
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

GESOP (2014). Estudi d'ús, satisfacció i expectatives del servei de bibliobús. Resum principal de resultats. Desembre de 2014. Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Disponible a: http://www.diba.cat/documents/16060163/23868316/presentacio_bibliobusos_2015.pdf/0352b115-a12c-4421-8941-7dbaf6c4a7ce  [Consulta: 10/04/2015].


La Gerència de Serveis de biblioteques de la Diputació de Barcelona va fer públic, a finals d’any, el resum de resultats de l’«Estudi d’ús, satisfacció i expectatives del servei de bibliobús», un estudi realitzat per l’empresa GESOP a partir d’una doble anàlisi: una quantitativa, basada en  600 entrevistes telefòniques fetes a usuaris actius (400) i no usuaris (200) dels bibliobusos i una qualitativa, a partir de  4 grups de discussió formats per 5-6 usuaris amb carnet dels municipis atesos pels bibliobusos de les àrees de Vic, Manresa, Granollers i Igualada.  

Subscriure a RSS - bibliobús