Candela Ollé

Capbussar-se en la comunitat arxivística

Candela Ollé
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya
 

Washburn, Bruce; Eckert, Ellen; Proffitt, Merrilee (2013). Social Media and Archives: A Survey of Archive Users. Dublin, Ohio: OCLC Research: Agost 2013. 32 p. [Consulta el 5/11/2013]. Disponible a <http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2013/2013-06.pdf> ISBN: 1-55653-462-0 (978-1-55653-462-1).

Buceo. Pato pescando en un estanque del Alcázar. Sevilla

 
Conèixer els hàbits i les preferències de la comunitat arxivística és l'objectiu principal de l'informe que us ressenyem. Fins ara al Blok de BiD havíem parlat del comportament dels usuaris, però mai centrant-nos en el sector dels arxius i les col·leccions especials. L'interès per information behaviour té una trajectòria consolidada, permet focalitzar en perfils concrets d'usuaris i repetir l'anàlisi al llarg del temps per veure l'evolució i tendències.
 

Durant el període d'un mes es van recollir dades del professorat, estudiants graduats i genealogistes, tant d'Estats Units com del Regne Unit, mitjançant una enquesta que combinava metodologies quantitatives i qualitatives. Aquesta estava estructurada en les següents  àrees d'interès:

Comportament informacional: anàlisi i síntesi de l’estat de l’art

Candela Ollé
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya


Connaway, Lynn Silipigni; Dickey, Timothy J. (2010). The Digital Information Seeker : Report of findings from selected OCLC, RIN and JISC user behaviour projects. Version 1.1 March 2010. United Kingdom: JISC: The Higher Education Funding Council for England. (Document No 706). 55 p. <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2010/digitalinformationseekerreport.pdf>. [Consulta: 13/06/2012].


Ni més ni menys, dotze. Aquests són els articles que recull l'informe The digital information seeker: report of the findings from selected OCLC, RIN, and JISC user behaviour projects, per tal d'analitzar-ne els principals resultats, comparar-los i poder sintetitzar-ho; amb l'objectiu d'ajudar a entendre millor el comportament informacional dels usuaris.

La selecció s'ha centrat en aquells estudis fets durant els darrers cinc anys al Regne Unit i que focalitzaven els esforços d'anàlisi en: contingut electrònic, percepció dels usuaris, comportament informacional i catàlegs bibliotecaris. L'interessant de l'informe, i que ho explica des de la primera pàgina i ho recull també en la darrera, és que les pautes i conclusions extretes i sintetitzades en l'esmentat han de servir de base per poder implementar futures recerques amb mostres molt més àmplies (estudis longitudinals) i que permetin conèixer més i millor els usuaris i el seu comportament.

Pel davant i pel darrere

Candela Ollé
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya
 

CIBER, University College London, Emerald Group Publishing Ltd. (2010). Social media and research workflow. [London] <http://www.ucl.ac.uk/infostudies/research/ciber/social-media-report.pdf> [Consulta: 02/06/2011].


Pel davant i pel darreraPel davant i pel darrere va ser escrita l'any 1982 per Michael Frayn i explica, en essència, com un grup d'actors intenten muntar un obra de teatre. L'espectador pot veure les dues cares de la funció, la que s'observa des del pati de butaques i la que queda sempre oculta darrere dels decorats.

En la recerca, es produeix també un cert paral·lelisme al món del teatre. La part visible d'aquesta (el davant) té forma d'article, de presentacions a congressos o jornades. També hi ha fases que transcorren (pel darrere) entre despatxos: converses amb els col·legues, biblioteques, hores i hores de lectura o d'experiments al laboratori, entre d'altres.

Fet a mida

Candela Ollé
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya


- Ferran, Núria (2010). Towards a personalised virtual library: Indications from navigational and personal information behaviour of e-learning students. (http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0301110-152024/index.html)


La voluntat de conèixer les necessitats, l'ús dels recursos i la satisfacció dels usuaris de les biblioteques és un fet i està en alça, sobretot a causa de la sobreinformació del moment i pensant en com encaminar el futur d'un sector canviant. En un entorn cent per cent digital, com el que presentarem tot seguit, l'autora investiga com es busquen, gestionen i empren els recursos d'informació; a més, es proposa detectar i analitzar els elements necessaris per aconseguir pautes de personalització de la biblioteca digital.

Towards a personalised virtual library. Indication from navigational and personal information behaviour of e-learning students és la monografia fruit de la tesi doctoral, elaborada a partir d'articles, i té com element destacable l'aplicabilitat de models obtinguts tant en l'entorn bibliotecari com en el de comunitats d'e-learning.

Pàgines

Subscriure a RSS - Candela Ollé