Afegeix un nou comentari

Noves habilitats per a la recerca

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Anna Rovira
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Universitat Politècnica de Catalunya
 

Aukland, Mary (2012). Re-Skilling for Research: Investigating the Needs of Researchers and How Library Staff Can Best Support Them. Reseach Libraries United Kingdom, UK. Volume 18, Issue 1. Disponible a: http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Re-skilling.pdf [Consulta: 13/06/2012]

El consorci de les universitats de recerca més punteres al Regne Unit, anomenat RLUK (Reseach Libraries United Kingdom), ha publicat recentment l'informe "Re-skilling for Resarch" elaborat per Mary Aukland, sobre els canvis en les necessitats d'informació dels investigadors i els efectes d'aquests en les biblioteques de recerca.

La creixent col·laboració entre investigadors, disciplines o països; la generació de grans quantitats de dades; l'obligació de demostrar l'impacte de les investigacions o la necessitat d'incrementar la difusió dels resultats, són les principals característiques de la recerca actual. Aquest informe situa les necessitats emergents dels recercaires en el context dels serveis que ofereixen actualment les biblioteques universitàries i analitza els canvis que els bibliotecaris haurien de fer per cobrir aquestes necessitats de forma exhaustiva.

En la primera part es detallen els requisits d'informació dels investigadors i es descriuen totes les fases del cicle de vida de la recerca, aportant per a cadascuna d'elles interessants experiències i pràctiques bibliotecàries recollides a partir d'una enquesta, -principal eina metodològica de tot el treball-, realitzada a 23 biblioteques universitàries de referència. S'exposen també un total de 32 habilitats i coneixements que els bibliotecaris de recerca haurien de tenir (sobre la matèria, el procés de recerca, les habilitats informacionals, la comunicació científica, les tecnologies 2.0, etc.) i es detallen les competències o coneixements prioritaris que els bibliotecaris haurien d'adquirir en els propers anys: el maneig de les eines bibliogràfiques o d'altres eines de cerca, el disseny de materials de formació en habilitats informacionals per a cursos presencials i online, la cerca de documents o d'informació, el suport en com citar o com usar gestors bibliogràfics, l'assessorament als investigadors i la promoció dels serveis bibliotecaris de recerca, el coneixement de les fonts d'informació i dels continguts d'una matèria específica, la consciència d'estar al dia dels interessos dels investigadors així com la capacitat de captar de forma efectiva, els interessos de cadascun dels investigadors i dels projectes.

En la segona part de l'informe es comparen les descripcions dels llocs de treball de bibliotecaris de recerca així com les estructures organitzatives de biblioteques universitàries, i s'analitzen també diferents models bibliotecaris de suport a la investigació, posant de manifest el desplaçament de la orientació cap a les col·leccions en favor de l'orientació envers els investigadors.

L'informe conclou amb aportacions adreçades a tots els agents vinculats amb les biblioteques de recerca: els bibliotecaris, els directors de biblioteques universitàries, els vice-rectors de recerca, les facultats de biblioteconomia i els col·legis professionals per assolir el repte de transformar les biblioteques en veritables unitats de suport a la investigació.

Les contribucions d'aquest rigorós estudi són múltiples: a més de les propostes concretes en matèria de noves habilitats i coneixements que els bibliotecaris de recerca han de desenvolupar, l'estudi permet conèixer bones pràctiques desenvolupades per les biblioteques universitàries de referència del Regne Unit, incorporant a més tot el material d'anàlisi que ha estat utilitzat (el qüestionari de l'enquesta, una relació exhaustiva de rols i responsabilitats dels bibliotecaris de recerca, una extensa bibliografia, etc.). Es tracta doncs d'un informe que pot ser de gran utilitat per identificar els rols emergents en biblioteques universitàries, determinar quines feines cal fer i quines cal deixar de fer, redissenyar l'estructura organitzativa de la biblioteca i assegurar que els bibliotecaris que donen suport a la recerca tinguin les habilitats i els coneixements necessaris per a assolir els reptes actuals, convidant-los a participar molt més activament en els processos de recerca de la institució.