Missatge d'error

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Afegeix un nou comentari

Present i futur de les biblioteques públiques d’Austràlia Meridional

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Carlos-Miguel Tejada-Artigas
Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad Complutense de Madrid


South Australian Public Library Network (2015). Tomorrow’s libraries: future directions of the South Australian public library network. [Adelaide]: South Australian Public Library Network. Disponible a: http://www.libraries.sa.gov.au/webdata/resources/files/SAPLN_tomorrow's_... [Consulta: 06/23/2016]


Aquest estudi se centra en el present i futur de les biblioteques públiques d’Austràlia Meridional (en anglès: South Australia). Aquest Estat el trobem a la part central del sud del país, essent un territori molt extens (984.377 km²), molt àrid i poc poblat (1,5 milions de persones, la qual cosa significa menys del 10 % de la població australiana).

La xarxa objecte d’estudi, South Australian Public Library Network, disposa de més de 130 biblioteques, i constitueixen un formidable exemple del valor de les biblioteques públiques a la societat d’avui i d’allò que en un futur poden ser. Es fixa un horitzó del 2030, és a dir, quinze anys i es va elaborar una visió mitjançant una consulta àmplia a diferents membres de la xarxa. Es van dissenyar cinc estratègies per a l’èxit, amb el seus quinze objectius i trenta-set accions a desenvolupar, identificant els beneficis per a les persones i per a la societat.

Sota el lema “Smart libraries… Smart communities” es presenta una visió, al 2030, on aquestes biblioteques són institucions de la democràcia civil i del compromís comunitari. “Són centres de coneixement, creativitat i innovació, que reuneixen els mons físics i digitals i proporcionen oportunitats d’aprenentatge i oci”. Així, s’indica que “El futur de les biblioteques públiques es troba en el valor que creen de la unió de les persones, lloc, coneixement i tecnologia per crear una plataforma per a l’aprenentatge, la participació, la creativitat, la innovació i el benestar”.

Els valors en els quals es basen són els següents: la igualtat d’accés, la llibertat d’expressió, el dret a saber, i la confiança en la qualitat de la informació, serveis i personal.

Les cinc estratègies que es plantegen, com també els seus objectius, es relacionen a continuació:

1. La connexió entre les institucions de la comunitat:

 • Proporcionar espais flexibles vistosos que s’adaptin als objectius
 • Seguir ampliant l’abast dels serveis bibliotecaris a la comunitat
 • Crear un major impacte a través de programes i esdeveniments

2. Oferir un contingut creatiu i ser centres de coneixement:

 • Permetre una cerca i un accés fàcil i ràpid al contingut físic i digital
 • Desenvolupar i crear contingut i col·leccions per proporcionar col·leccions estatals i locals més completes
 • Millorar l’alfabetització dels australians del sud

3. La innovació i els eixos digitals:

 • Estendre els horitzons dels australians del sud mitjançant l’accés a les tecnologies digitals existents i emergents
 • Assegurar que cada australià del sud disposa de l’accés digital i les habilitats necessàries per participar en el món digital

4. Associar-se amb la intenció de:

 • Enfortir la xarxa de biblioteques de la comunitat escolar
 • Assolir un major impacte a través d’associacions

5. El desenvolupament d’un futur sostenible:

 • Mantenir una administració i planificació sòlides de la xarxa de biblioteques públiques
 • Seguir invertint sàviament per assegurar que la xarxa de biblioteques públiques ofereixi valor a les comunitats
 • Capacitar el personal per brindar serveis
 • Continuar en l’efectivitat empresarial
 • Demostrar i fer visible el valor econòmic i social de la xarxa en l’economia del coneixement

L’informe planteja que aquestes estratègies suposaran les següents millores per a les persones en els termes de: aprenentatge, benestar, participació, creativitat i innovació. De la mateix manera, les comunitats i la societat aconseguiran: una societat més alfabetitzada; un aprenentatge per a la vida; una cohesió social i tolerància; una major participació i millor presa de decisions de forma informada; majors oportunitats en la vida dels nens; una millora de les perspectives de feina i productivitat; el fer front a la bretxa digital; ciutats dinàmiques; i una infraestructura sostenible de la comunitat.

Finalment, s’identifica de quina forma les biblioteques contribueixen als objectius i prioritats de l’Estat (Austràlia del Sud). Així, s’identifiquen com a prioritats: la creació d’una ciutat dinàmica; el fet que tots els nens tinguin les mateixes possibilitats; comunitats segures i barris saludables. Quant a objectius, serien: que tots els membres de la comunitat poden participar de la mateixa manera en oportunitats d’aprenentatge; la innovació en tecnologia i dissenys; la superació de la bretxa digital; i ser els millors de la nació en educació.