Promoció de l'accés obert entre estudiants i investigadors

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Ángel Borrego
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

UNESCO (2015). Open Access Curriculum. Paris: UNESCO. 9 vol. Disponible a: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/unescos_open_access_oa_curriculum_is_now_online [Consulta: 12/07/2015]


 

La UNESCO ha publicat recentment dos conjunts de materials divulgatius sobre accés obert dirigits a dos tipus de públic: estudiants de biblioteconomia i investigadors. El primer dels materials s'estructura en quatre mòduls i porta per títol "Open Access for Library Schools", mentre que el segon paquet consta de cinc mòduls sota el títol col·lectiu de "Open Access for Researchers".

El primer dels quatre mòduls destinats a alumnes d'escoles de biblioteconomia té un caràcter introductori, centrant-se en la descripció de les etapes del procés d'investigació i la comunicació dels resultats al conjunt de la comunitat científica. La resta d'unitats es dediquen a la història del moviment per l'accés obert, els aspectes legals, la gestió de drets, la promoció de l'accés obert i els procediments per a l'avaluació de la ciència.

El segon mòdul se centra en les infraestructures de l'accés obert, principalment repositoris i revistes d'accés obert, si bé també es presta atenció a altres continguts com els recursos educatius en obert (open educational resources), les dades en obert (open data) o la mineria de dades (data mining).

El tercer mòdul tracta de l'optimització de recursos, i inclou apartats sobre mandats, programari per a la gestió de continguts en obert i interconnexió de dipòsits.

Finalment, el quart mòdul està dedicat a la interoperabilitat i la recuperació d'informació disponible en accés obert. Cobreix aspectes com els formats de metadades, els estàndards d'interoperabilitat (Z39.50 o OAI / PHM) i eines per a la recerca de continguts en obert, alguns dels quals ja apareixien en el tercer mòdul.

Els materials per a investigadors porten per títol "Open Access for Researchers" i s'estructuren en cinc mòduls. El primer d'ells és una introducció a la comunicació científica en què es descriu la història de les revistes científiques i s'expliquen aspectes com la revisió per parells o la crisi per l'increment del preu de subscripció de les revistes (serials crisis).

El segon mòdul se centra en l'accés obert, comparant els avantatges i inconvenients de les rutes verd i daurada, el model híbrid, la identificació de les principals organitzacions que treballen per l'accés obert (INASP, JISC, SPARC, etc.) i la descripció dels principals mandats institucions, governamentals i d'agències de finançament.

El tercer mòdul se centra en els drets d'autor i explica conceptes com la propietat intel·lectual, la propietat industrial, les marques o les característiques de les llicències Creative Commons.

El quart dels mòduls dirigits a investigadors tracta de les mètriques per a l'avaluació de la ciència: índexs de citacions, indicadors bibliomètrics, altmétricas, etc., si bé també inclou un apartat final sobre programes per a la gestió de referències bibliogràfiques (Mendeley, Zotero , etc.).

El mòdul final inclou recomanacions per als investigadors sobre la disseminació dels resultats de la seva investigació, abordant aspectes com ara el procés de revisió o l'ús de les xarxes socials per a la disseminació de resultats científics, i prestant una especial atenció, com no podia ser d'una altra manera, a la difusió en accés obert.

Es tracta, en resum, d'un conjunt de materials que poden resultar útils a docents en escoles de biblioteconomia ja bibliotecaris que desenvolupin activitats de formació en l'àmbit de la informació científica. Cada mòdul té una extensió d'entre 80 i 150 pàgines, amb una definició inicial d'objectius d'aprenentatge i explicacions dels principals conceptes intercalades amb exercicis en forma de preguntes breus i tests (amb solucionari). Cada apartat inclou resums finals dels continguts i bibliografia addicional. Els materials han estat elaborats per un equip d'especialistes procedents majoritàriament de l'Índia, especialment de Commonwealth Educational Media Centre for Àsia (CEMCA) i New Delhi of the Commonwealth of Learning (COL).