Claus per una bona pràctica d'avaluació en entorns de docència mixta

En el marc del projecte REDICE 20-2380 (Anàlisi de les pràctiques d’avaluació en entorns de docència mixta orientades al desenvolupament de les competències transversals), com a síntesi de l'anàlisi teòrica i de la recollida de dades sobre alguns dels casos objecte d'estudi, hem elaborat aquest producte, que era un dels outputs previstos:

Claus per a una bona pràctica d'avaluació en entorns de docència mixta

Es pot consultar interactivament com infografia: https://view.genial.ly/60b739f03e770a0d4cdc88d6/interactive-content-claus-per-una-bona-practica-davaluacio