Desplegament de les Competències transversals A l'ensenyament de Gestió i Administració pública (GAP), UB

El grup d’innovació docent de Gestió i Administració Pública ha treballat sobre el desenvolupament de les sis competències transversals de la Universitat de Barcelona seguint una metodologia comuna: redactar un protocol adreçat al professorat i un altre a l’alumnat a fi d’identificar les dimensions que cal considerar en cada competència i dels elements que les caracteritzen, així com proposar diferents nivells en el seu desenvolupament, amb indicació dels resultats d’aprenentatge que s’espera obtenir a cada nivell; elaborar unes rúbriques pels nivells de desenvolupament de la competència i, finalment, la identificació de diferents estratègies per treballar-ne.

:: Enllaç al document