C. Patxot coordinarà un projecte d’investigació amb fons UE sobre models de benestar

La UB liderarà un dels projectes atorgats pel Joint Programming Initiative (JPI) amb finançament de la UE, “More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change“. Participaran en aquest projecte la investigadora de la UB, Concepció Patxot, com a investigadora principal (IP), i Meritxell Solé, juntament amb el Centre Finlandès de Pensions, l’Institut VATT en Recerca Econòmica i l’Institut Austríac en Recerca Econòmica. S’han concedit un total de 538.613€ per a les institucions integrades al projecte i que desenvoluparan la següent proposta: “WELTRANSIM. Demographic change and intra and intergenerational distribution: Modelling the impact of different welfare models”. La finalitat d’aquest projecte és el d’explicar els efectes distribucionals provocats pel procés d’envelliment i com poden contribuir els models de benestar a mitigar-ne els efectes i a garantir el benestar al llarg del cicle vital. En aquest sentit, els diferents models de benestar impliquen diferents costos per a les persones i exerceixen una influència sobre els riscos al llarg de la vida de manera diferent.

 
ericsalaC. Patxot coordinarà un projecte d’investigació amb fons UE sobre models de benestar