Estudiants de doctorat

Till Holstein
till-hollstein@t-online.de
Camps de recerca: Creixement econòmic, Comerç internacional


Gianko Michailidis
g.michailidis@ub.edu
Camps de recerca: Economia laboral i demogràfica, Economia pública


Georgios Papadomichelakis
g.papadomichelakis@ub.edu
Camps de recerca: Teoria del joc, Microeconomia, Economia pública


Niclas Poitiers
n.f.poitiers@ub.edu
Camps de recerca: Creixement econòmic, Macroeconomia


Mayra Janet Ortega
mjortega@utpl.edu.ec
Camps de recerca: Economia regional, Economia urbana


Athina Raftopoulou
araftopoulou@ub.edu
Camps de recerca: Economia de la salut, Economia pública


Bushra Riaz
briaz786@gmail.com
Camp de recerca: Comerç internacional

Anna Alsina KeithEstudiants de doctorat