Comunitat RIS3CAT Gastronomia

Amb l’objectiu  que a finals de 2015 hi hagi ja les primeres Comunitats RIS3CAT constituïdes i iniciïn els seus Plans d’Actuacions, ACCIÓ ha aprovat una resolució (11 de març de 2015) per atorgar ajuts a entitats coordinadores per a dinamitzar potencials comunitats en cadascun dels set àmbits sectorials líders definits a l’estratègia RIS3CAT. Entre les Comunitats aprovades dins el sector d’Indústries Alimentaries tenim:


COMUNITAT RIS3CAT ALIMENTACIÓ

(Coordinació: IRTA)

 

 

 

COMUNITAT RIS3CAT GASTRONOMIA

(Coordinació U B-Campus de l'Alimentació de Torribera i Fundació Alicia)

 

 

Noticies relacionades

 

 

COMUNITAT RIS3CAT COTPA TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA
(Coordinació: Universitat de Lleida).

 

 

 

La Comunitat RIS3CAT Gastronomia va ser avalada inicialment per  45 expressions d’interès que  signaren el passat mes de desembre  avalant la presentació d’una candidatura Comunitat RIS3CAT de GASTRONOMIA per accedir a un ajut per a empreses i agents del sistema R+D+i per coordinar i liderar actuacions de dinamització i estructuració de Comunitats RIS3CAT, segons la resolució EMO/2699/2014, de 17 de novembre per la qual s’aprovaven les bases reguladores.


L’onze de març de 2015 el Departament d’Empresa i Ocupació a través d’ACCIÓ va comunicar l’aprovació de la petició amb la finalitat de que el Pla d’Activitats es presenti l’any 2016 amb un ajut a la Universitat de Barcelona, a través del campus de l’Alimentació de Torribera, de forma conjunta amb Fundació Alícia, com a entitat coordinadora per a dinamitzar la Comunitat RIS3CAT GASTRONOMIA.

Persones de contacte:

- Carme Paterna

- Tomàs Ramos

Correu electrònic: ris3catalimentacio@ub.edu

 

Informació de la Comunitat RIS3CAT GASTRONOMIA

La proposta de  Comunitat  RIS3CAT GASTRONOMIA es realitza des de la  Universitat de Barcelona, mitjançant el Campus de l’Alimentació, i la Fundació ALÍCIA que actuaran de secretaria impulsora de la comunitat promotora del projecte RIS3CAT GASTRONOMIA. La direcció de la Secretaria estarà formada pels directors de la Fundació ALICIA, Toni Massanés, i pel director del Campus de l’Alimentació de Torribera, Màrius Rubiralta.

La Comunitat RIS3CAT GASTRONOMIA estarà formada per un conjunt d’actors promotors i membres associats. El grup de membres promotors escolliran una Comissió Executiva de la Comunitat RIS3CAT GASTRONOMIA i el conjunt de membres promotors i associats conformarà el Plenari de la Comunitat RIS3CAT. Aquest plenari nomenarà un president i vicepresidents amb la voluntat de representar al sector empresarial i de restauració, la indústria alimentària-gastronòmica, al sector del coneixement i a les estructures de suport a la innovació.

En primer lloc, l’objectiu inicial de la Comunitat RIS3CAT GASTRONOMIA  és el d’ establir una comunitat RIS3CAT que ajudi a identificar tots els actors que actuen en un sector ampli que tenen com a eix central la gastronomia, la restauració, la emergent indústria de la salut lligada a la gastronomia ,l’aportació de la cultura culinària catalana, el lideratge de Catalunya en la promoció de la Dieta Mediterrània expressada científicament mitjançant el projecte europeu PREDIMED, la nova indústria alimentària-gastronòmica, les empreses de restauració de col·lectivitats especialitzada (p.e. hospitalària, geriàtrica, infantil,...), així com d’entitats gremials, professionals o socials que presentin projectes de recerca aplicada a través del coneixement de les ciències gastronòmiques.

En segon lloc, s’analitzarà   la potencialitat d’aquesta agregació i es definirà la missió, visió i els principals objectius. Posteriorment, es proposa al Plenari dels membres associats a la Comunitat RIS3CAT un sistema organitzatiu i de governança que sigui efectiu i eficient, aprofitant les economies d’escala necessàries i les infraestructures i recursos humans dels promotors i del secretariat coordinador de l’elaboració, redacció i comunicació del projecte.

Per establir el pla d’acció de la Comunitat, és necessari que les empreses i institucions presentin ,en el marc de  l’horitzó 2015-2020,  projectes de recerca, de desenvolupament, de creació de serveis o plataformes amb tecnologies facilitadores transversals pels associats, o de innovació i que estiguin interessades en coordinar aquestes activitats en el marc d’un Pla d’Acció de la Comunitat RIS3CAT GASTRONÒMICA. La informació obtinguda dels diferents actors, promotors de projectes, permetrà l’elaboració d’una estratègia i la revisió dels objectius generals de la Comunitat Ris3CAT.

Un cop agrupats els projecte operatius presentats en gran reptes mitjançant un model exposat en les bases de la convocatòria de 2015,  es determinaran les possibles aliances privades-públiques per desenvolupar els projectes, el grau de finançament i cofinançament FEDER necessari, i els resultats esperats de l’acció proposada.

Documentació d’Interès:

Noticies relacionades

 

Amb el suport:

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació

 • Campus de l’Alimentació de Torribera
  Prat de la Riba, 171
 • 08921 Santa Coloma de Gramenet
 • Tel. P.I.: 934 031 978
 • Tel.SED: 934 031 966
 • Tel Dir.: 934 031 980
 • campusalimentacio
  torribera@ub.edu

jpo

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte