Estructura del campus. Edificis del campus i funcions

Estructura del campus

El campus de la Universitat de Barcelona ubicat al recinte de Torribera (propietat de la Diputació de Barcelona) s’anomena campus de l’Alimentació de Torribera i consta de quatre edificis o pavellons i d’unes instal·lacions hivernacle. Cadascun dels edificis presenta un conjunt d’activitats diferenciades dins de l’activitat acadèmica global del campus. L’entorn del campus universitari està format per espais verds, serveis, altres institucions ubicades al recinte de Torribera i un parc natural gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina.

 • Edifici d’administració (La Masia): 1.400 m²

  Aquest edifici constitueix el centre de l’administració del campus. S’hi ubiquen la direcció, l’administració del campus i la unitat logística. A la planta baixa hi l'Aula de

  cuina i el Laboratori de demostracions tecnològiques i investigació culinària. També disposa d'una aula d'informatica i una sala-menjador pels alumnes.

   

  Aquest edifici aporta un conjunt d’aules i la sala d’actes denominada Les Voltes, amb capacitat per a 150 persones. A l'edifici també s'hi ubica les unitats d'institucions mixtes, resultants de convenis amb la UB. Entre elles la Fundació Institut Català de la cuina i la cultura gastronòmica.

 • el projecte

  Edifici docent i d’atenció a l’estudiant (Verdaguer): 2.200 m²

  Aquest edifici constitueix el nucli de la Secretaria Acadèmica, de l’Oficina d’Atenció a l’Estudiant i dels serveis de suport a l’estudiant, especialment el CRAI-Biblioteca del Campus de l'Alimentació i l’Observatori de l’Estudiant. Així mateix, hi ha la secretaria del Consell d’Estudiants del campus.

   

  CRAI-Biblioteca: consta de 50 places de lectura en una extensió de 306,38 m² a la planta principal i un magatzem de reserva de 396 metres lineals a la planta inferior. També disposa d'una aula d'informàtica amb 40 ordinadors.

   

  L’edifici consta de diversos despatxos per al professorat, també troben el despatx del director del Departament de Nutrició, ciències de l'alimentació i gastronomia aixi com els de les caps d'estudi dels ensenyaments impartits al Campus. A més, hi ha una sala de reunions pels professors i una altra pels alumnes.

   

  Observatori de l’Alimentació (ODELA): és un observatori i centre de recerca de la Facultat de Geografia i Història de la UB, situat en aquest edifici i amb una extensió de 50,5 m². El centre de documentació d’ODELA es troba a la Biblioteca del centre.

   

  A més, l’edifici consta de dues Aules —una amb capacitat per a 60 persones i una altra per 35 —, de dues sales de reunions —cadascuna amb capacitat per a 10 persones—, a la planta inferior esta ubicada la cafeterria-restaurant del Campus.

   

 • recinte torribera

  Edifici de recerca (Gaudí): 2.178 m²

  L’edifici de recerca del campus s’organitza com un únic espai format per laboratoris assignats a grups de recerca, sales i laboratoris de suport a la recerca d’ús general, espais de l’administració, una planta tècnica i magatzems, despatxos per als investigadors i llocs de treball per als estudiants i el personal predoctoral, la seu de la direcció i la secretaria de l’Institut de Recerca de Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB) i una sala polivalent de descans (amb dutxa, cafetera, microones i nevera) per als investigadors.

   

  Laboratoris de recerca

  1 laboratori de química analítica (28,3 m²)

  2 laboratoris de nutrició i bromatologia (92,4 m² i 91,6 m²)

  1 laboratori de microbiologia i biologia cel·lular (20 m²)

  1 laboratori de bioquímica i biologia molecular (75 m²)

  1 laboratori de química orgànica (28 m²)

  1 unitat d'estudis clínics

  1 laboratori de nutrició aplicada (14 m²)

  1 laboratori de recerca (42 m²)

   

  Laboratoris de suport a la recerca

  Sala de Cromatografia (HPLC i UHPLC)

  Sala de Cultius Sales d'aparells i sala freda

   

  Serveis generals

  Aula (per a 50 persones)

  2 sales de reunions (per a 10 persones cadascuna)

  Sala de la Secretaria

  Sala de Gestió de l'Edifici, Control de Qualitat i Servei de Prevenció

  Sala per a l’equip de neteja


  Normes de funcionament de l'edifici de Recerca (Gaudí)

 • estructura del campus

  Edifici de laboratoris docents (Marina): 3.468 m²

  La Universitat de Barcelona posa a disposició dels estudiants dels ensenyaments impartits al campus de l’Alimentació de Torribera un conjunt d’espais per a la formació pràctica, agrupats en un únic edifici de 3.468 m². El model de pràctiques aplicat als ensenyaments del campus fa que l’estudiant, al llarg dels estudis de grau i postgrau, passi per tots els laboratoris especialitzats, amb instrumentació i tècniques adequades perquè es familiaritzin amb els diferents aspectes dels programes docents.

   

  11 laboratoris docents

  2 aules docents (amb capacitat per a 90 persones cadascuna)

  1 aula d’informàtica

  1 sala de professors

  1 sala d’estudiants

  2 sales de reunions i tutories

 • model organitzatiu

  Aulari Sent Sovi

  Situat al costat de l'Edifici de Verdaguer s'habilitat aquest espai per instalar un aulari amb una superficie total de 340 m2. L'aulari Sensovi consta de 3 moduls i un total de quatre aules. Les aules 1 i 2 amb una suprficie de 43 m2 i una capacitat de 40 persones i les Aules 3 i 4 amb una superficie de 87 m2 i una capacitat de 80 persones.

 • model organitzatiu

  Hivernacles

  La Diputació de Barcelona, en el conveni de 25 d’abril del 2007 signat amb la Universitat de Barcelona, estipula l’usdefruit sobre la unitat constituïda anomenada hivernacle (de 1.400 m²), que a través del protocol del 27 de juliol del 2006 havia estat gestionada per la Fundació Parc Científic de Barcelona. Per acord del Vicerectorat de Recerca de la UB, aquest espai és assignat al Servei de Camps Experimentals (1.400 m²), que reben el suport operatiu de l’administració del campus. Hi ha la possibilitat d’ampliar l’espai agrari a l’entorn dels hivernacles per satisfer els requeriments del cultiu experimental.

 

icona Vegeu els plànols dels edificis.

 

 • © Universitat de Barcelona
 • Campus de l’Alimentació de Torribera
 • 934 031 980
 • Contacte