Campus universitari de Santa Coloma

Estructura del campus

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet va signar l’any 2003, juntament amb la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, la ubicació d’uns estudis universitaris a l’entorn d’un campus UB, amb la convicció que amb la interacció universitat-ciutat, al voltant del coneixement i en l’àmbit de l’alimentació, ambdues parts en sortirien reforçades. A més, la incorporació de la UB feia possible pensar en agregar els projectes dins el concepte de campus universitari de Santa Coloma.

El campus universitari de Santa Coloma està format per la seu territorial de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) de Terrassa, ubicada al recinte de Torribera, per l'activitat docent (residents) en l'àmbit assistencial (salut mental) dels Centres Assistencials i Docents Dr. Emili Mira i López, i pel campus de l’Alimentació promogut per la Universitat de Barcelona i les activitats que la Universitat desenvolupa amb altres actors, especialment en relació amb els hivernacles i al mateix Parc Natural de la Serralada de Marina.

 

Al campus universitari de Santa Coloma s’hi poden estudiar els graus oficials universitaris presencials de Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments, de la UB, i els graus oficials no presencials de la UNED de Psicologia, Educació Social, Antropologia, Treball Social, Dret i Idiomes Moderns.

 

La UB també imparteix el màster interuniversitari de Seguretat Alimentària (UB-UAB-ACSA). A més, ofereix els màsters oficials vinculats, adscrits a la Facultat de Farmàcia, de Desenvolupament i Innovació d’Aliments i de Nutrició i Metabolisme, així com el màster adscrit a la Facultat de Geografia i Història d’Història i Cultura de l’Alimentació. A nivell de cursos d'extensió universitària cal assenyalar els que imparteix Nutritional Coaching, en col.laboració amb la Universitat de Barcelona: són els cursos de Nutrició a l'esport i Nutrició en situacions especials.

 

Així mateix, cal integrar dins el campus universitari de Santa Coloma les activitats que duu a terme la Fundació Hospital de l’Esperit Sant. Des de l’any 1997, és un hospital docent associat a la Universitat de Barcelona en què s’organitzen activitats de formació de pregrau i grau i en què també s’imparteix la Formació Sanitària Especialitzada MIR, que es va iniciar al centre l’any 2005 en les especialitats de Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

 

A més, l’Hospital té conveni amb diverses universitats per impartir docència en els camps de la medicina, la farmàcia, la infermeria, la psicologia i la dietètica, especialment en la vessant pràctica. La Fundació també manté relació amb diversos instituts d’ensenyança reglada de cicles formatius de grau mitjà i superior i amb centres que ofereixen formació per a la inserció laboral.

 

Les activitats d’educació superior a la ciutat de Santa Coloma es complementen amb la formació professional superior en les especialitats de salut. Així, dels tres IES amb formació professional reglada (IES La Bastida, IES Les Vinyes i IES Puig Castellar), únicament l’IES Les Vinyes ofereix un cicle formatiu de grau superior de Dietètica.

 

Pla d’acció municipal Santa Coloma de Gramenet (PAM 2011-2015)

logo del PAM

Al Pla d’acció municipal 2007-2011 ja es parlava de la importància que l’augment d’activitat universitària tindria per a la ciutat de Santa Coloma, com a resultat de la decisió de la UB de crear-hi un campus especialitzat en alimentació.

 

No obstant això, és en el nou Pla d’acció municipal 2011-2015 que es veu de manera clara la importància de la coordinació entre l’Ajuntament de Santa Coloma i la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de fer més permeable el campus universitari de la UB amb la ciutat i establir fórmules i instruments que facilitin el coneixement d’aquest projecte per part de la ciutadania. La Universitat de Barcelona, a través de la Direcció del campus de l’Alimentació, participa del Pla local de la formació professional i permanent de Santa Coloma de Gramenet (juliol de 2012).

 

L’Ajuntament de Santa Coloma ha promogut un pla integral de comunicació a la ciutat del campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, amb dos eixos fonamentals: el Pla de vinculació i relació del campus de l’Alimentació amb la ciutadania, i el Pla de comunicació i de projecció exterior del campus universitari i la relació amb l’eix de coneixement de la Serralada de Marina (alimentació i salut) amb el campus biomèdic de Can Ruti, vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Diputació de Barcelona i Salut Pública (Alimentació)

logo Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona també participa en la difusió de les polítiques de promoció de la salut i de la seguretat alimentària en l’àmbit de la salut pública, i disposa d’un ampli material informatiu d’interès per als estudiants del campus, que es pot consultar al web http://www.diba.es/salutpublica.

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte